نقشه سازه بتنی آپارتمان مسکونی

  نقشه سازه بتنی آپارتمان مسکونی

  توضیحاتی در رابطه با دانلود پروژه نقشه سازه بتنی آپارتمان مسکونی .
  تعدادبرگ: این فایل شامل ۱ فایل اتوکدی

  • تمامی دتایل های اجرایی فاز ۲ به  صورت کامل

   میباشد . 
  مناسب برای طرح های دانشجویی و ارائه کلاسی دانشجویان معماری

  نقشه سازه بتنی آپارتمان مسکونی

  نقشه سازه بتنی آپارتمان مسکونی

  دانلود پروژه نقشه سازه بتنی آپارتمان مسکونی

  پی، شالوده یا فونداسیون (به انگلیسی: Foundation) بخشی از ساختمان است که وظیفهٔ انتقال نیرو از ستونها به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد بر اساس نوع ساختمان و میزان نیروهای وارده، بافت لایه هاو نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه :میتوان تیپ و ابعادشالوده راانتخاب و مشخص نمود. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد.

  پی ها بر اساس عمق و نوع عملکرد طبقه بندی می شوند.در حالت کلی چنانچه لایه مقاوم در عمق کمی از سطح زمین قرار گرفته باشد،پی در نزدیکی سطح زمین بنا می شود.در غیر این صورت برای رسیدن به لایه مقاوم،عمق پی افزایش می یابد.
  بطور کلی پی ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

  • پی های کم عمق معروف به پی های سطحی(shallow foundation)

  پی هایی که نسبت عمق به عرض آنها مساوی یا کمتر از یک باشد را پی سطحی می نامند دسته بندی های متفاوتی از پی های سطحی در مراجع مختلف یافت میگردد.باولز انواع کلی پی های سطحی را به صورت زیر تقسیم بندی میکند:

  1. پی های منفرد:پی هایی که بار یک ستون منفرد یایک دیوارراحمل میکنند.
  2. پیهای مرکب:پی هایی که بار دو یاچهار ستون را حمل میکنند.
  3. پی گسترده:نوعی شالوده است که بار چندین ستون با فواصل نا منظم یا چندین ردیف ستون موازی را حمل می کندو در زیر بخشی از ساختمان یا کل آن قرار میگیرد.

  ی های سطحی به صورت جزئی تر نیز تقسیم بندی شده اند(مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان):
  الف)شالوده های منفرد(spread founadtion): به شالوده ای که تنها بار یک ستون را منتقل میکند،شالوده منفرد می گویند.این پی ها معمولا از یک دال مربعی یا دایره ای تشکیل می شوند.در بیشتر موارد،پی های منفرد توسط تیر هایی به نام کلاف به یکدیگر متصل می شوند.کلاف ها نقشی در جلو گیری از نشست شالوده های منفردندارند.(قادر به تحمل برش و خمش نمیباشند)و تنها صلبیت جانبی سازه را افزایش می دهند.شالوده منفرد می تواند شامل انواع بتنی غیر مسلح یابتن مسلح معمولی،با سطوح شیبدار وپله ای باشد.
  === ب)شالوده های دو ستونی: ===اگر دو ستون به هم نزدیک باشند(به نحوی که فاصله شالوده منفرد آنهاکمتر از نصف فاصله دو ستون می شود)، اقتصادی و مناسب است که از شالوده دو ستونی استفاده شود.کار برد اصلی این ونوع شالوده در مواردی است که نمی توانتز یک یک ستون را به طور مرکزی بر روی شالوده منفرد قرار داد،مانند شالوده ستون کناری (در نوار مرکزی ساختمان در زمین های محدود).شالوده دوستونی می تواند به طور مستطیلی یا ذوزنقه ای طرح شود.این شالوده ها به نحوی طراحی می شوند که مرکز هندسی آنها بر نقطه اثر برایند بار های وارد منطبق شود.