مطالعات اقلیم بندرعباس

  اقلیم بندرعباس

  مطالعات اقلیم بندرعباس

  اقلیم بندرعباس

  مطالعات اقلیم بندرعباس

  مطالعات اقلیم بندرعباسآنچه در این پروژه خواهید خواند:

    مطالعات اقلیم بندرعباسآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • ویژگی استان هرمزگان

  • وضعیت جغرافیائی استان هرمزگان

  • تقسیمات سیاسی استان هرمزگان

  • آب و هوای استان هرمزگان

  • جهات ساختمان با توجه به اقلیم استان هرمزگان

  • میزان بارندگی در استان هرمزگان

  • از جمله مهمترین بادهای استان هرمزگان

  • ناهمواریهای استان هرمزگان

  • معرفی وموقعیت شهر بندرعباس

  • وی‍ژگی های اقلیمی شهر بندرعباس

  • موقعیت جغرافیایی بندر عباس

  • مطالعات زمین شناسی بندرعباس

  • خاک بندرعباس

  • پوشش گیاهی بندرعباس

  • تابش آفتاب در بندرعباس

  • جهت و سرعت باد در بندرعباس

  • روش گیونی در طراحی، ساختمان های هم آهنگ با اقلیم

  • ویژگی معماری بندرعباس

  • جهت گیری ساختمان ها در بندرعباس

  • استفاده از بامهای دو پوشش در بندرعباس

  • دیوارهای داخلی و خارجی در شهربندرعباس سنگین باشد

  • ابعاد پنجره ها در بندرعباس

  • نتیجه گیری

  • منابع و مأخذ

  استان هرمزگان یکی از ۷ استان ساحلی کشور با وسعت آن ۸/۶۸۴۷۵ کیلومتر مربع است و بین مختصات جغرافیایی ۲۵ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۵۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۱۵ دقیقه طول شرقی ‌( از نصف النهار گرینویچ ) واقع شده است .از لحاظ وسعت بزرگترین شهر این استان ” بندرعباس ” و کوچکترین آن ” شهر هرمز ” است .جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس به همراه جزیره هرمز که در تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد و جزایر هنگام ،لارک خود یک شهرستان استان هرمزگان را تشکیل می دهند.ابوموسی با ۵ جزیره دیگر شامل تنب بزرگ، تنب کوچک ، سیری ،‌فارور بزرگ و فارور کوچک نیز شهرستان دیگر استان را بوجود می آورد.چهار جزیره کیش ، هندورابی ، سیری و لاوان نیز جز محدوده شهرستان بندرلنگه می باشند.استان هرمزگان از مناطق گرم و خشک ایران است . به طور کلی آب و هوای این استان تحت تاثیر آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد .گرمای متوسط سالا‌نه این منطقه در حدود ۲۷ درجه سانتی گراد است و رطوبت نسبی آن حداقل به ۱۹ درصد و حداکثر به ۱۰۰ درصدی می رسد . مقدار متوسط بارندگی سالا‌نه ۸/۲۱۵ میلی متر است .

  ویژگی های اقلیمی شهر بندرعباس نیز به مانند هر مکان دیگری، تحت تأثیر سه عامل مهم موقعیت جغرافیایی محل استقرار شهر، ارتفاع از سطح دریا و دوری یا نزدیکی به دریا، رقم خورده است.

  این پروژه (پروژه  مطالعات اقلیم بندرعباس)علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و تنظیم شرایط محیطی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل word و ۳۲ صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید. :