پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان

  پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان

  دانلود رایگان پروژه معماری-پاورپوینت معماری-ppt – معماری اسلامی – تحلیل فرهنگسرای فرشچیان-معماری ایران – هنر و فرهنگسرا- پروژه هنر- پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان-دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگسرا-پروژه پاورپوینت معماری-پروژه پاورپوینت موزه-انواع فرهنگسرا

  پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان

    پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان

  • معرفی کلی فضا

  • مجاورت

  • ورودی ها

  • گالری و رواق

  • آمفی تئاتر

  • پاساژ

  • حوضخانه

  • شکل و فرم

  • مصالح

   

  پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان


  آن چه به سنت تعبیر می شود به هیچ وجه پیروی از راه و روشی ویژه که مشمول زمان و مکان می شود یا حفظ وضع پیشین و قرار گرفتن در حصاری از اندیشه های قدیمی نیست بلکه آن گونه که دکتر «سیدحسین نصر» تعریف می کند؛ «امروزه هیچ چیز بهنگام تر از آن حقیقت ازلی، از آن پیامی نیست که از سنت می آید و مقتضای حال است چرا که همواره مقتضی بوده است چنین پیامی تعلق به اکنون دارد که همیشه بوده است و خواهد بود. سخن از سنت، سخن از اصول تبدیل ناپذیری است با منشاء آسمانی و سخن از کاربردشان در مقاطع مختلف از زمان و مکان.»به بیان دیگر معمار با استفاده از زبان نماد ها به بیان صور نمادین که جنبه های محسوسی از واقعیت ماورای طبیعی اشیا هستند می پردازد، ترجمانی از مفاهیم دنیای عرفان در عالم خاکی. در حقیقت او صوری را به تصویر می کشد که موجودیت خود را دارند؛ خواه انسان از آنها باخبر باشد یا نباشد، نمادهایی که به دست انسان ساخته نمی شوند بلکه او را دگرگون می کنند.
  همان گونه که ذکر شد هرچند این مجموعه به تازگی مورد بهره برداری قرار گرفته است ولی آغاز طراحی آن به اواخر دهه ۶۰ بازمی گردد. احمدی خود دراین باره می گوید که در آن سال ها معمار جوانی بوده است که تحت تاثیر اساتید بزرگ معماری ایران هم چون نادر اردلان و کامران دیبا گونه یی معماری مفهوم گرای با گرایشات عرفانی را دنبال می کرده است.
  از دیدگاه اردلان معماری به عنوان یک پدیده در نظام وحدت گرای جامعه سنتی نشان دهنده اصل وحدت است. او بر این عقیده است که مبنای شناخت و درک معماری سنتی اسلامی ریشه در رابطه بین کیهان، انسان و معماری دارد؛ «به عبارتی دیگر از دید سنتی انسان و کیهان خود محصول هنر قدسی اند، انسان، کیهان و معماری قدسی از حیث واقعیت هستی شناسی شان نهایتاً وابسته به ذات الهی اند.»

   

   این پروژه (پروژه  پروژه پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس معماری اسلامی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل پاورپوینت و ۵۸ اسلاید می باشد.

  موفق و موید باشید.