پروژه اتوکدی خانه موسیقی

  پروژه اتوکدی خانه موسیقی

  پروژه معماری_ پروژه اتوکدی خانه موسیقی

   

  پروژه اتوکدی خانه موسیقی

  فایل زیر شامل :

  سایت پلان

  پلان اندازه گذاری و مبلمان طبقه همکف

  پلان اندازه گذاری و مبلمان طبقه اول

  پلان اندازه گذاری و مبلمان طبقه دوم

  پلان اندازه گذاری و مبلمان طبقه سوم

  پلان خرپشته

  پلان شیب بندی بام

  نماها

  ۲ عدد برش

   

  پروژه اتوکدی خانه موسیقی

  موسیقی انتزاعی ترین هنر ساخت بشر است . به این صورت که موسیقی بدون واسطه ، احساسات و اندیشه های هنرمند را به دیگران منتقل می کند بطور مثال در هنر نقاشی خطوط و اشکال و رنگها نماد را به بیننده منتقل می کنند .

  از طرفی معماری به عنوان کاربردی ترین هنر ساخت بشر نمود دارد. معماری به عنوان اولین هدف در راه کاربرد گام بر می دارد تا انتزاع . همچنین باید در نظر داشت که معماری برای بیان خود به عنصر واسطه ای به نام بنا نیاز دارد که این عنصر واسطه وجه تمایز و عامل قیاس بین دو هنر معماری و موسیقی است.

  موسیقی به عنوان انتزاعی ترین هنر نقش اساسی و مهم تلطیف کنندگی روحی را داراست . بطور مختصر تلطیف کنندگی موسیقی در اثرات روانی و احساس زیبایی پدید آمده بوسیله آن در انسان نهان است. اهمیت این مبحث تا آنجاست که در فصلهای بعد بطور گسترده به آن پرداخته خواهد شد.

  در سمت مقابل معماری کاربردی هرجا که هنری شدن و انتزاعی شدن را بیشتر در نظر می گیرد از کاربردی بودن کاسته و به سوی تلطیف کنندگی پیش می رود. معماری هنری با وجود اینکه دارای اهداف کاربردی است نقش تلطیف کنندگی قوی یافته و به سوی تجرید گام بر می دارد.

  معماری و موسیقی دو عرصهی هنری اند که توسط انسان خلق و درک میشوند. موسیقی بیشتر در بعد زمان معنادار میشود و معماری در بعد مکان. گرچه مواد و مصالح خام این دو هنر از یکدیگر متفاوتند اما در فضای ذهنی مشابه و توسط ابزار فکری خاص و مشابهی سازماندهی میشوند. این ابزار در حقیقت همان اصول و قواعدی هستند که هنرمند هنگام خلق اثر خود از آنها بهره می برد.