پاورپوینت تحلیل فضاها عمومی و خصوصی شهری

  پاورپوینت تحلیل فضاها عمومی و خصوصی شهری

   

  پاورپوینت تحلیل فضاها عمومی و خصوصی شهری این پروژه حاوی:

  ۴۷ اسلاید در قالب پاورپوینت میباشد

  که شامل ۱٫ انواع فضاها

  ۲٫توضیحات فضاها

  ۳٫تاریخچه

  ۴٫نمونه مشابه

  و…

  –از زمان پیدایش شهر و همراه با تقسیم کار و ساختار فضایی و اجتماعی پیچیده ، مفهوم فضا و تمایز بین عمومی و خصوصی بودن آن به عنوان اصل اساسی سازماندهی مطرح بوده.

  –تفکیک فضا و اجتماع به عرصه های عمومی و خصوصی بر حالات روحی فرد تاثیر داشته رفتار او را نظم بخشیده و ساختاری با دوام بر جوامع بشری اضافه میکند.

   

  پاورپوینت تحلیل فضاها عمومی و خصوصی شهری

   

   

  اگرفضا یک مفهوم پیچیده و مبهم است به این دلیل است که شهرهم یک رویداد بالذات پیچیده می باشد. شهریک بافته است، یک ترکیب، یک کالبد درهم تنیده از تاروپودهای درهم تنیده. شهریعنی مجموعه ای از فضاهای نرم وسخت، عمومی وخصوصی، بسته و باز با کاربردهای گوناگون مسکونی، کاری، ات فراغت و حمل ونقل. مورفولوژی یک شهر طبیعتاً معماری خاص خود را به دنبال دارد و حیات مطلوب یک شهرمستلزم وجود فضاهلی مناسب و مساعد است. فضا نیز همانند سایر مفاهیم در ترمینولوژی علوم اجتماعی دارای نسبیت و پیچیدگی هایی است که در مواقعی با مفاهیمی چون مکان ومحیط هم پوشانی پیدا می کند در صورتی که واقعاً این طور نیست و باید با نگاهی خاص و دقیق به مفهوم هر یک از واژه های فضا، مکان و محیط نگریست. می توان گفت که مهم ترین نقش شهر مدرن نقش صنعتی و خدماتی است وچنین کارکردی فضاهای مقتضی خود را می طلبد. هدف مقاله ی حاضردر وهله ی اول کاوشی در خصوص مفهوم “فضا ” و “فضای شهری” می باشد و در وهله ی دوم قصد دارد مبانی نظری فضا وتحلیل های گونه شناختی آن را نشان دهد.