طراحی آزمایشگاه شیمی

  طراحی آزمایشگاه شیمی

  پروژه  طراحی آزمایشگاه شیمی -پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-طراحی درمانی-پروژه طراحی آزمایشگاه شیمی-جزئیات معماری–بازسازی معماری-پروژهطراحی آزمایشگاه شیمی

  طراحی آزمایشگاه شیمی

    طراحی آزمایشگاه شیمی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی آزمایشگاه شیمی

  • جزئیات

  طراحی آزمایشگاه شیمی طراحی یک آزمایشگاه استاندارد و اپتیمال به ترکیب دقیق عناصر فراوان و متنوع طراحی نیازمند است که در صورت درست اجرا شدن از بروز مشکلات بالقوه بعدی در حوزه فضا و تأسیسات آزمایشگاه به طور جدی پیشگیری می‌نماید، در واقع به نوعی در آغاز راه‌اندازی یک آزمایشگاه ما درگیر مهم‌ترین رکن سیستم مدیریت کیفیت که همانا مدیریت عدم انطباق است می‌شویم، لذا در شروع تأسیس یک آزمایشگاه با طراحی استاندارد فضا و تأسیسات و اقدامات پیشگیرانه مناسب از بروز خطاها و عدم انطباق‌های بزرگ در حوزه فضا و تأسیسات جلوگیری می‌نمائیم.درک صحیح در طراحی شامل رعایت استانداردهای ذیل می‌باشد: طراحی اولیه استاندارد فضای آزمایشگاه/ جداسازی مناسب و دقیق فضاها متناسب با کاربری فضاها و تعداد کارکنان/ رعایت سطوح ایمنی استاندارد در فضا/ کابینت‌بندی استاندارد/ تهویه مناسب/ نور استاندارد/ سیستم آب و فاضلاب استاندارد/ سیستم برق و اتصالات استاندارد/ سیستم شبکه کامپیوتری استاندارد/ سیستم حمل نمونه استاندارد/ طراحی مناسب فضای انبارش (یخچالی و غیریخچالی)/ انعطاف‌پذیری در طراحی فضای فیزیکی جهت تغییر کاربری‌ها در صورت لزوم/ نگرش آینده‌نگر در طراحی فضاهای اولیه متناسب با رشد عملکرد و توسعه تست‌ها و بخش‌های آزمایشگاه.در راستای طراحی استاندارد استفاده از نظرات کارشناسی و دقیق افراد حرفه‌ای در این حوزه بسیار مفید خواهد بود و از بسیاری از دوباره‌کاری‌ها و اقدامات هزینه‌ساز بعدی پیشگیری می‌نماید. به عنوان مثال در تیم طرح فضای فیزیکی آزمایشگاه افراد زیر بایستی نظرات کارشناسی را ارائه نمایند: مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه/ تیم کارشناسان مجرب آزمایشگاهی (صاحبان فرآیند در آزمایشگاه) از بخش‌های مختلف فنی آزمایشگاه / تیم مهندسی و معماری آشنا به اصول حرفه‌ای آزمایشگاه/ تیم اجرائی مجرب و حرفه‌ای.به‌عنوان مثال شما اگر در طراحی و اجرای کابینت‌بندی فضای خویش (به‌جهت صرفه‌جوئی در هزینه‌ها ) به جای یک مؤسسه معتبر سازنده سکو و کابینت آزمایشگاهی به یک سازنده کابینت‌های آشپزخانه‌ای کار خویش را ارجاع دهید قطعاً در آینده نزدیک با بسیاری از دوباره‌کاری‌ها و مشکلات بعدی و اتلاف هزینه مواجه خواهید شد. نمونه یکی از این هزینه‌ها نارضایتی کارکنان از طراحی نامناسب فضا می‌باشد که می‌تواند به افت کمی و کیفی عملکرد آزمایشگاه بیانجامد. (به تجربه مشاهده شده است که طراحی مناسب سیستم کابینت‌بندی و تهویه یک آزمایشگاه در میزان سطح رضایت کارکنان آن مجموعه بسیار اثرگذار می‌باشد.)

  این پروژه (پروژه  طراحی آزمایشگاه شیمی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایلAutocad می باشد.

  موفق و موید باشید.