دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه

  دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه:

  دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه -فایل رایگان دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی۳خوابه -پروژه معماری-پروژه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-طرح ومعماری-پروژه مسکونی-پروژه اتوکد–فایل دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی۳ خوابه -فایل رایگان دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه

  دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی 3خوابه

  دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه

  ۲پلان مسکونی

  نما مسکونی

  برش مسکونی

  دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه:

  بخش مسکن را می توان یکی از بخش های توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، و از سوی دیگر بحث اشتغالزایی و ارتباط آن با بسیاری از بخش های دیگر، آن را در کانون توجهات عمومی و ابزاری مناسب در جهت تحقق سیاست های اقتصادی قرار داده است (عزیزی،۱۳۸۵ :۲). از سویی دیگر بخاطر اهمیت وسئله و ارزش نهاد خانواده در اجتماع بایستی دقت لازم در فرآیند طراحی آن بکار گرفته شود، تا ضمن اینکه نیاز وسیع جامعه قشر جوان فراهم شود، به مسکن به عنوان عاملی تاثیر گذار در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی و نیز تاثیر گذار در روابط خانوادگی نگریسته شود.

  توسعه پایدار:

  توسعه پایدار در حیطه ی معماری، به سه موضوع پایه ای اقتصاد (کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در آن) محیط زیست (کاهش آلودگی محیط زیست، طراحی بر اساس چرخه ی سوخت) و جنبه ی اجتماعی (فرهنگ و جنبه ی انسانی، طراحی انسانی) می نگرد (احمدی، ۱۳۸۹- خلیجی،۱۳۸۹ :۹۷) اهمیت پایداری اجتماعی و فرهنگی طبق نمودار (Colantinio-2009) از دهه هشتاد به این طرف افزایش یافته است، طوری که شرایط ناپایدار اجتماعی در نهایت منجر به ناپایداری محیطی و اقتصادی می شود.

  هر بنایی بایستی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنان و شرایط کالبدی طراحی شود (معماری پست مدرن) در همین رابطه، به عقیده ی آموس راپاپورت شکل خانه نتیجه ی نیروهای فیزیکی یا هر علت دیگر نیست بلکه نتیجه ی کستره ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است

  این پروژه (دانلود فایل اتوکد رایگان مسکونی ۳خوابه) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طراحی فنی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد می باشد.

  موفق و موید باشید.