جزییات اجرایی درب محوطه

  جزییات اجرایی درب محوطه:

   

  پروژه معماری- جزییات اجرایی درب محوطه -جزئیات عمران-جزئیات معماری-دتایل های عناصر جزئیات-دیتیل های کاربردی-درب-درب آهنی-فضای خدماتی –-درب محوطه

  جزییات اجرایی درب محوطه

  جزییات اجرایی درب محوطهآنچه در این پروژه خواهید دید:

   

  • جزییات اجرایی درب محوطه درب ماشین رو

  • جزییات اجرایی درب ریلی محوطه

   

  • هر لنگه در از اجزای زیر تشکیل یافته است:
  • دو قطعه چوب عمودی که در دو طرف در بکار رفته و بدان باهو می‌گویند (باهو در فرهنگ‌ها به معنای چوب دستی و عصای چوپانان است و اینکه بعضی باهو را بازو می‌نویسند بنظر درست نمی‌آید)
  • قطعه چوبی به ارتفاع چهار گره(۲۵٫۶ سانتی‌متر) در چایین لته بوسیله کام و زبانه به باهوها پیوسته که در اصطلاح درودگری به پاسال معروف است و همان جای پا و پاخور و صحیح آن پاسار است.
  • قطعات افقی چوب که باهوها را در سه جا به هم متصل می‌کند به نام کش و میانکش معروف است.
  • دماغه، چوب نازکی است که در روی درز میان لته‌ها کوبیده شده است و بوسیله گلمیخ به یک لته پیوسته است. دماغه معمولا دارای چیزی شبیه به سر ستون و پایه‌ای نظیر ته ستون است.
  • قاب که گاهی پر و گاهی مشبک است.
  • چهرچوب از پنج قطعه چوب تشکیل شده ککه دوتای آن عمودی و سه تای آن یکی در بالا و دو تا در آستانه به طور افقی به کار رفته و میان دو پاره چوب افقی پایین آستانه کوبیده شده (معمولا ارتفاع آستانه ۴ گره و یا یک چارک است) و قطعه چوب افقی بالای چارچوب دو شاخک دارد که در دیوار استوار می‌شود.
  • کلاغپر معمولا از یک قطعه چوب یا تخته افقی تشکیل شده که چشت شاخ چارچوب جای می‌گیرد و گاهی هم از هم جدا و به شکل ذوزنقه است.
  • پاشنه گرد یک قطعه چوب افقی است که در پشت آستانه کوبیده شده و جای پاشنه‌ها را در آن بریده‌اند. گاهی هم پاشنه گردها جدا از هم در دو گوشه پایین در، از چوب، سنگ یا خشت پخته تعبیه می‌شوند.
  • چفت هر لته در بالا با یک یا دو رشته زنجیر ظریف مجهز شده که ته آن با قبه‌ای روی پولک به لته و سر آن با سر چفتی مادگی دار به سفت چارچوب بسته می‌شود.
  • پاچفت، چفت کوچکی است که لته‌ها را به پایین چارچوب می‌بندد.
  • سفت حلقه‌ای فلزی است که در بالا و پایین چارچوب کوبیده شده و از زبانه چفت بیرون می‌آید.
  • درهای سر میان درها و دروازه‌ها اغلب با کلون و تزه و شب بند و حلقه و کوبه مجهزند و نوعی از آنها با تخته‌ها و الوارهای باری که افقی ساخته شده‌اند، در دو جا کلاف و بسته بندی چوبی دارد، که با گلمیخ‌های زیبا استوار شده است.
  • گاهی پاشنه از فلز معمولا (فولاد) ساخته می‌شود تا مقاومت بیشتری داشته باشد. علاوه بر این‌ها بر فراز درها، به خصوص در اماکن متبرک، زنجیرهایی می‌آویزند تا از ورود احشام پیشگیری کنند و همچنین برا ی نگهداری بهتر لته‌ها گاهی با زنجیرهای کوچکی باهوی در را به چارچوب می‌بندند.

  از این پروژه (جزییات اجرایی درب محوطه) میتوانید علاوه بر تحقیق مورد نظرتان برای درس طراحی فنی و عناصر جزئیات استفاده نمائید.

  این پروژه شامل یک فایل فشرده به حجم ۲۶۱kBمی باشد.

   

  موفق باشید.