دانلود مطالعات مجتمع مسکونی۲

  دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

  دانلود رایگان پروژه معماری-مطالعات مجتمع مسکونی-word – معماری – تحلیل مجتمع مسکونی -تحلیل معماری– اقامت و سکونت- پروژه تحلیل- دانلود مطالعات مجتمع مسکونی-دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی -مجتمع مسکونی-پروژه اقامتی-پروژه مجتمع مسکونی-تاریخچه مجتمع مسکونی

  مطالعات مجتمع مسکونی

    دانلود مطالعات مجتمع مسکونی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

  • چکیده

  • شناخت موضوع

  • چهارچوب نظری سایت

  • آنالیز سایت خاوران تبریز

  • ارائه ایده و برنامه فیزیکی طرح

  • منابع

  دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

  هر بنایی بایستی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنان و شرایط کالبدی طراحی شود (معماری پست مدرن) در همین رابطه، به عقیده ی آموس راپاپورت شکل خانه نتیجه ی نیروهای فیزیکی یا هر علت دیگر نیست بلکه نتیجه ی کستره ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است. راپاپورت یکجانبه نگریهای جزم انگارانه که اقلیم، مصالح، تکنولوژی و اقتصاد را عامل توضیح فرم خانه می دانند رد کرده و آن ها را عامل تاثیر گذار بر فرم دانسته و نقش اساسی را در تعیین فرم خانه به عامل اجتماعی و فرهنگی می سپارد (معماریان، ۱۳۸۱- راپاپورت، ۱۳۸۱). دکتر پیرنیا با نگاه خاص فرهنگی-اجتماعی، پنج اصل مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، نیارش و درونگرایی را به عنوان اصول معماری ایرانی مطرح کرد که این اصول هر ۳ جنبه معماری پایدار (پایداری اجتماعی-فرهنگی، پایداری محیطی، پایداری اقتصادی) را شامل می شود (معماریان ۱۳۸۱). توسعه ی پایدار می تواند از بروز مسائلی همچون رواج بی عدالتی، پایین آمدن کیفیت زندگی انسان، آلودگی، تخریبمحیط زیست و … جلوگیری کند. (پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی با هدف بقا و رشد اقتصادی، و پایداری زیست محیطی با هدف حفظ تعادل اکولوژیک و عدم تخریب محیط) (سفلایی،۱۳۸۸ –فرشچی،۱۳۸۹ :۱۲).

  پایداری در معماری سنتی ایران از دو دیدگاه کلان و خرد قابل برسی استکه به طور خلاصه و فهرست وار شامل موارد زیر است:

  • نگاه کلان: مکان یابی، استخوان بندی، فشردگی و پراکندگی بافت، نحوه ی استقرار خیابانها و کوچه ها و نظم ارگانیک موجود در بافت است.

  این پروژه (پروژه  دانلود مطالعات مجتمع مسکونی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طرح نهایی معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل word و ۹۶ صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید.