پروژه اتوکد ویلا همراه تصاویر ماکت

  پروژه اتوکد ویلا همراه تصاویر ماکت

  پروژه اتوکد ویلا همراه تصاویر ماکت -پروژه معماری-پروژه طرح معماری-پروژه کارشناسی معماری-پروژه مسکونی-پروژه ویلا همراه تصاویر ماکت -پروژه مسکونی اقامتی -پروژه اتوکد ویلا همراه تصاویر ماکت -پروژه طراحی ویلا همراه تصاویر ماکت

  ویلا همراه تصاویر ماکت

  پروژه اتوکد ویلا همراه تصاویر ماکت آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  پروژه اتوکد ویلا بهمراه ماکت

  • پلان ویلا

  • عکس های ماکت

  ویلا همراه تصاویر ماکت بخش مسکن را می توان یکی از بخش های توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، و از سوی دیگر بحث اشتغالزایی و ارتباط آن با بسیاری از بخش های دیگر، آن را در کانون توجهات عمومی و ابزاری مناسب در جهت تحقق سیاست های اقتصادی قرار داده است (عزیزی،۱۳۸۵ :۲). از سویی دیگر بخاطر اهمیت وسئله و ارزش نهاد خانواده در اجتماع بایستی دقت لازم در فرآیند طراحی آن بکار گرفته شود، تا ضمن اینکه نیاز وسیع جامعه قشر جوان فراهم شود، به مسکن به عنوان عاملی تاثیر گذار در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی و نیز تاثیر گذار در روابط خانوادگی نگریسته شود.

  توسعه پایدار:

  ویلا همراه تصاویر ماکت توسعه پایدار در حیطه ی معماری، به سه موضوع پایه ای اقتصاد (کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در آن) محیط زیست (کاهش آلودگی محیط زیست، طراحی بر اساس چرخه ی سوخت) و جنبه ی اجتماعی (فرهنگ و جنبه ی انسانی، طراحی انسانی) می نگرد (احمدی، ۱۳۸۹- خلیجی،۱۳۸۹ :۹۷) اهمیت پایداری اجتماعی و فرهنگی طبق نمودار (Colantinio-2009) از دهه هشتاد به این طرف افزایش یافته است، طوری که شرایط ناپایدار اجتماعی در نهایت منجر به ناپایداری محیطی و اقتصادی می شود.

  ویلا همراه تصاویر ماکت هر بنایی بایستی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنان و شرایط کالبدی طراحی شود (معماری پست مدرن) در همین رابطه، به عقیده ی آموس راپاپورت شکل خانه نتیجه ی نیروهای فیزیکی یا هر علت دیگر نیست بلکه نتیجه ی کستره ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است

  این پروژه (پروژه اتوکد ویلا همراه تصاویر ماکت) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد می باشد.

  موفق و موید باشید.

  5000 تومان – خرید