فایل رایگان تنظیم شرایط محیطی

-پروژه معماری-جزوه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-پروژه تنظیم شرایط محیطی-پروژه تنظیم شرایط محیطی-   تنظیم شرایط محیطی  -فایل رایگان

 تنظیم شرایط محیطی

آنچه در این پروژه خواهید خواند:

فایل رایگان تنظیم شرایط محیطی دکتر علی خزایی-دانشگاه فنی مهندسی کرمانشاه

تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهات مختلف-سطوح قائدیوار جنوبی>درتابستان>بیشترین تابش دیوار جنوب شرق و جنوب غرب>در زمستان بیشتر از تابستان دیوار شرق و غرب وشمال>در تابستان بیشتر از زمستان شمال =نزدیک طلوع ونزدیک غروب شرق و غرب=صبح تا نزدیک ظهر از فروردین تا شهریور-سطوح افقی در تابستان بیشترین و در زمستان کمترین-سطوح شیبدار شرق و غرب>در تابستان مورد تابش شمال وجنوب>در زمستان

کیفیت سطح مورد تابش:رنگ>مهمترین عامل-هرچه رنگ تیره تر باشد=جذب حرارت بیشتر بافت>درصد کمی دارد نکته:میزان حرارت ایجاد شده در اثر تابش آفتاب دریک سطح با روشنی رنگ وسرعت جریان هوا در آن سطح نسبت عکس دارد.وتاثیر رنگ در جهت های مختلف دیوار ها متفاوت است.تاثیر تابش افتاب بر گرمای داخلی ساختمان>به ظرفیت حرارتی مصالح بستگی دارد.

دیوار سنگی:چندین ساعت زمان می خواهد تا گرم شود و چندین ساعت تا سرد شود.دیوار آجری: چندین ساعت زمان می خواهد تا گرم شود و چندین ساعت تا سرد شود.انتقال حرارت:هدایت-جابجایی-تابش-تبخیرهدایت>هر جسمی که متراکم تر باشد هدایت حرارتی بیشتری دارد.جابجایی>گاز-مایعات-هوا نکته:با فرض ثابت بودن شرایط هوای خارج حداکثر و حداقل دمای سطوح داخلی و همچنین نسبت نوسان دمای سرح داخلی بر سطوح خارجی به ظرفیت و مقاومت حرارتی مصالح دیوار بستگی دارد.

این پروژه علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس تنظیم شرایط محیطی  نیز مناسب می باشد.

این پروژه شامل یک فایل pdf می باشد.

برای دانلود پروژه روی عکس زیر کلیک کنید.

تنظیم شرایط محیطی

موفق و موید باشید.

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.