آکادمی اویلین گریس | زاها حدید

هرچند که شکل فرم و ویژگی های آن در اثار زاها حدید همواره حائز اهمیت بوده است اما پاسخگویی پلان به پیچیدگی های عملکردی فضاهای اموزشی در طرح وی برای اکادمی اویلین گریس مهم ترین نکته ای بود که داوران در هنگام اهدای جایزه معتبر معماری استرلینگ در سال ۲۰۱۱ بر ان تاکید نمودند.

حدید در سال ۲۰۱۰ نیز این جایزه را برای طرح موزه ای در رم از ان خود ساخته بود.

خطوط شکسته، زوایای تند و دیواره هایی با شیب ملایم که شاخصه کارهای معاصر زاها حدید می باشند در این ساختمان نیز به چشم می خورند. اما به راستی ساختار فضایی این اکادمی حیرت انگیز است.

یکی از تئوری های نوین در خصوص مدارس اموزشی ساختاری تحت عنوان (مدرسه در مدرسه) است.

در این ساختار چندین مدرسه اموزشی مستقل با هم ترکیب شده از فضاهای ورزشی و جمعی مشترک استفاده نموده و به عنوان یک اکادمی شناخته می شوند.

در چنین ساختاری عموما مدارس که هر یک به مقطع تحصیلی خاصی اختصاص دارند با فاصله کمی از یکدیگر احداث می شوند تا ضمن تاضمن استقلال هر مدرسه وحدتی میان آنها برقرار شده و به عنوان یک کل قابل تشخیص باشند.

اکادمی اویلین گریس نمونه ای از این ساختار است که در ان چهار دبستان مستقل تحت عنوان یک اکادمی فعالیت دارند.

طرح زاها حدید برای این اکادمی به خوبی توانسته است به نیازها و چالش های برنامه پیشنهادی پاسخ دهد.

بدین ترتیب ساختمان چهار مدرسه به نحوی با یکدیگر ترکیب و بنایی واحد را تشکیل داده اند که در عین وابستگی به یکدیگر هم از لحاظ فرم بیرونی و هم از لحاظ عملکرد درونی قابل تفکیک می باشند.

 Evelyn Grace Academy

دانلود پاور پوینت

آکادمی اویلین گریس-آکادمی اویلین گریس-آکادمی اویلین گریس-آکادمی اویلین گریس

%d9%82%d8%a8%d8%b2%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%b2%d8%b1

آکادمی اویلین گریس-آکادمی اویلین گریس-آکادمی اویلین گریس-آکادمی اویلین گریسevelyn-grace-academyآکادمی اویلین گریس-آکادمی اویلین گریس

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.