زیبایی شناسی در معماری – بررسی مفهوم معماری

  زیبایی شناسی در معماری

  دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم زیبایی شناسی در معماری . بابررسی دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و غربی درباره مفهوم زیبایی شناختی

  زیبایی شناسی در معماری

  توضیحاتی در رابطه با پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری :
  تعداد برگ : ۲۷ اسلاید

   

  فهرست مطالب پاورپوینت های موجود در فایل :

  • زیبایی

  • رابطه زیبایی ومعماری

  • واژه شناسی زیبایی

  • زیبایی درفرهنگ غرب

  • بنیادهای آفاقی زیبایی

  • بنیادهای انفسی زیبایی

  • دیدگاه عین گرا و ذهن گرا

  • دیدگاه بیرونی و دیدگاه درونی

  • دیدگاه پسینی / دیدگاه پیشینی

  • دیدگاه شناخت شناسانه/ دیدگاه هستی شناسانه

  • زیبایی شناسی در فرهنگ اسلامی

  • دیدگاه اندیشمندان مسلمان

  • جمع بندی

   

  بخشی از آنچه در این پاورپوینت میخوانید:

   

  زیبایی شناسی یا استاتیک (esthetinque) دانشی است که راجع به هنر و احساس زیبایی گفتگو می کند سئو پنهاور می گوید: زیبایی آثار معماری از نظر پاک و خالص بودن، ظرافت و تناسب خطوط و . . . قرینه خطوط و تعادل قواست و رعایت آئین صرفه جویی که کمترین کوشش قاعده مسلم آن است .

  شناخت زیبایی: شناخت شیء زیبا بسته به دوشرط است: ۱-وجود فرد شناسای مطلق و مجرد ۲-توجه به صورت مثالی و عینی شیء این دو چیز باید همیشه بدون تفکیک قرین یکدیگر باشند.

  معماری هنر: – معماری یک نوع مصالحه میان زیبایی و سود بخشی است . – در هر حال کار معماری کشش با استواری و نااستواری است .

  سئوپنهاور : “باید تناسب کامل میان پایه و بار رعایت شود “. – در معماری نیز مانند سایر هنرها به بیان احساسات می پردازند. از ساختمان یک کلیسا و مسجد احساس ترحم و عدالت و از ساختمان یک کاخ تکبر اعیانییت نمایان است . مجسمه سازی با معماری از لحاظ آنکه هر دو از ماده بی جان استفاده می کنند و از آن رو که داری ابعاد طول و عرض و ارتفاع می باشند با یکدیگر شریکند و زیبایی هر دو یکسان نیست . زیرا در معماری روح مهم است و در مجسمه روح آشکاراست. معمار باید پیوسته موقعیت طبیعی و احتیاجات کارش را در نظر بگیرد. آسمان و زمین هم جزئی از بنا محسوب می شوند.