پایداری در معماری – sustainability in architecture

  پایداری در معماری – sustainability in architecture

  پایداری در معماری - sustainability in architecture
  پایداری در معماری – sustainability in architecture
  • پایداری در معماری – Environmental sustainability in architecture

  • اهدف کلی ساختمان‌های پایدار

  • ساختمان پایدار

  • تعریف توسعه پایدار

  • اصول توسعه ساخت و ساز پایدار

  • اصول معماری پایدار:

  • اصل اول : حفاظت از انرژی

  .

  .

  .

  • اصل ششم: کل گرایی

    

   پایداری در معماری – Environmental sustainability in architecture -کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه تعریف پایداری را این گونه پیشنهاد کرده است : تاُمین کردن نیازهای کنونی بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آینده برای بر آوردن  نیازهای خاص خود .در این تعریف ضمن این که به نقش های اخلاقی انسان ها در حیات ابدی شان در کره خاکی اشاره نشده ، مرتبه و ارزش ارکان و مؤلفه های دیگر دخیل در ایجاد نظام زیست جهانی نیز نادیده گرفته شده است . نیاز به یافتن راه حل های بلند مدت که تداوم بقا و رفاه انسان را تضمین کند ، از یافتن واژگان مناسب برای تشریح این نیاز ، بسیار ضروری تر است . از این لحاظ ، بحث و مجادله  درباره اصطلاح های معماری سبز ، پایدار ، یا بوم سازگار ، خیلی مهم نیست .معماری یکی از شاخص ترین صورت های فعالیت اقتصادی است .

   Sustainabl از ریشه کلمه لاتین Subtenir گرفته شده‌است و به معنی بالاتر نگهداشتن و یا از پایه و زیربنا نگه‌داشتن است. هر جامعه بایستی از پایه توسط ساکنان حال و آینده‌اش پشتیبانی شود. برخی از مکان‌ها در سایه ترکیبی معنی دار از خصوصیات فیزیکی و فرهنگی و معنوی مردم را به پشتیبانی ومراقبت از اجتماع بر می‌انگیزانند. این مکان‌ها در واقع همان مکانهایی هستند که پایداری در آنها به بهترین وجه ممکن شکل گرفته است.پایداری به توانمندی جامعه-اکوسیستم و یا هر سیستم در حال فعالیت اطلاق می‌شود که می‌تواند تا آینده نامعلومی ادامه فعالیت ها میباشد که …(http://tirazisdm.com)..ادامه مطلب در فایل پاورپوینت که دارای ۴۱اسلاید میباشد…که با دقت به بررسی موضوع میپردازد.