پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه

  پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه

  پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه-پروژه معماری-پروژه طرح معماری-پروژه کارشناسی معماری-پروژه تفریحی-پروژه تفرجگاه-پروژه اتوکد تفرجگاه در شیب کوه-پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه

  طراحی تفرجگاه در شیب کوه طراحی تفرجگاه در شیب کوه طراحی تفرجگاه در شیب کوه

  پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه آنچه در این پروژه خواهید خواند:

   

  پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه

  • پلان

  • برش

  • سایت پلان

  پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه افزایش روز افزون جمعیت انسانی و بالطبع توسعه و گسترش شهرها ، بخشها و روستاها از یک سو و ازدیاد کارخانجات و مراکز صنعتی ، به کارگیری انبوه اتومبیل ها و لوازم حرارتی و متعدد منازل از سوی دیگر ، موجب گردید که از یک طرف هوا و محیط زیست به شدت آلوده شده ، از طرفی منابع اصلی کنترل کننده آلودگی های زیست محیطی یعنی رستنی ها ، به ویژه فضاهای سبز درختی پیرامون شهرها و بخشها و مراکز صنعتی نابود گردد. لذا بشر امروزی به علت فرسودگی روحی و جسمی ناشی از کارو فعالیت در این فضاها و تماس مستمر با ابزار و آلات ماشین نیاز مبرم به گذارندن اوقات فراغت درطبیعت و گردشگاههای آلوده نشده یا کم آلوده و استفاده از آب و هوای سالم در نقاط و محیط های طبیعی خصوصا مناطق سرسبز طبیعی یا مصنوعی به نام پارکها و تفریحگهای ساحلی یا کوهستانی داردو تا بدین وسیله روح و جسم کوفته و فرسوده از کار و فعالیت و استنشاق در فضاهای آلوده و پرسرو صداهای شهری و مراکز صنعتی ، خود را دمی آسوده ، گرد و غبار از تن بیرون کنند و زنگار از روح بزدایند.

  طراحی تفرجگاه در شیب کوه امروزه اکثر شهرها فاصله زیادی تا برطرف نمودن نیازها و احتیاجات انسان دارند و تبدیل به مکانهایی شده اند که به انسان تنشهای عصبی و فشارهای مختلف زندگی شهری- حتی از نقطه نظر معنوی –تحمل می کنند . بنابراین می توان گفت که اکثر شهروندان در محیط های کاری و زندگی روزمره خوداز امکان دستیابی مجدد و بازیابی نیروی ذهنی و بدنی خود محرومند .

  طراحی تفرجگاه در شیب کوه در بررسی رفتارها و فعالیت تفرجی افراد جامعه ، به این نتیجه رسیده اند که تغییر مکان برای بازسازی ذهنی و بدنی افراد نقش مهمی ایفا می کند ، ولی شهرهای موجود به دلایل مختلف امکان و قابلیت پاسخگویی به این نیازها را ندارد. از این روست که حرکت انسانی از طرف شهرها به مناطق پس کرانه شهری به منظور تفرج و بازخودیابی فردی به چشم می خورد حتی در صورتی که بخشی از این نیازهای تفرجی در داخل شهرها برآورده شود ، به دلیل وجود شخص در حیطه شهری و نیز محدودیت تحرک و فعالیت در حیطه مسکونی و زندگی ،کمود و نیازتفرجی بطور مستمر باقی خواهد ماند. در شهر محدودیت و تبعیت از بسیاری از قوانین شهری و زندگی اجتماعی برای فرد مطرح است . برای رفع این محدودیت که در دراز مدت باعث فرسودگی روحی و روانی خواهد شد ، نیاز به مکانهایی مخصوص برای برقراری توازن روحی و جسمی ،اجتناب ناپذیراست .

  این پروژه (پروژه طراحی تفرجگاه در شیب کوه) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح معماری و طراحی فنی نیز مناسب می باشد.

   

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد می باشد.

   

  موفق و موید باشید.