پروژه پاورپوینت بازار

   

  پروژه پاورپوینت بازار:

  پروژه معماری- پروژه پاورپوینت بازار

  پروژه پاورپوینت بازار

  پروژه پاورپوینت بازار  آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • مقدمه
  • عناصر تشکیل دهنده ی بازار

  فضاهاى عمومى شهر بیشتر در کنار راستهٔ اصلى بازار ساخته مى‌شد، زیرا بازارهاى اصلى شهر مهم‌ترین راه ارتباطى و عمومى شهر محسوب مى‌شوند.

  مهم‌ترین بخش و عنصر اصلى یک بازار راستهٔ اصلى آن است، بادکان‌هاى واقع در دو سوى آن، که در شهرهاى بزرگ دو یا چند راستهٔ اصلى به‌صورت متوازى یا متقاطع پدید مى‌آمد.

  در شهرهاى بزرگ و متوسط، افزودن بر راستهٔ اصلى، تعدادى راستهٔ فرعى به‌صورت موازى یا عمود بر راستهٔ اصلى پدید مى‌آمد که تعداد آن به رونق اقتصادى هر شهر بستگى داشت. معمولاً هر راسته فرعى به یک پیشه و صنف اختصاص مى‌یافت و کالاى خاصى در آن عرضه مى‌شد.

  بازارهاى بزرگ داراى تعدادى دالان است که به شکل یک فضاى ارتباطى به شکل کوچه یا راسته‌اى کوچک مى‌باشند که در دو سوى آن تعدادى حجره قرار دارد.

  محل تقاطع دو راستهٔ اصلى و مهم بازار را چهار سوق مى‌نامند. چهار سوى بزرگ بازار اصفهان و چهار سوى بزرگ بازار تهران، چهار سوى بزرگ بازار کرمان و چهار سوى بازار بخارا از نمونه‌هاى خوب باقیمانده به‌شمار مى‌آیند.

  در کنار یا امتداد برخى بازارهاى مهم شهرى، یک میدان وجود داشته است. سبزه میدان در کنار بخشى از بازار تهران بود. همین‌طور میدان گنجعلیخان در کنار بازار کرمان، سبزه میدان و میدان امام (نقش‌جهان) اصفهان در کنار بازار بزرگ اصفهان نمونه‌هاى این میدان‌ها به‌شمار مى‌روند.

  فضاى ارتباطى به شکل یک میدانچه که از چهار یا سه طرف محصور و داراى فضاى ساخته شده است را جلوخان مى‌گویند. جلوخان به‌عنوان یک فضاى ورودى و محل تجمع استفاده مى‌شده است. جلوخان مسجد امام (شاه) در بازار تهران، جلوخان‌هاى مسجد‌النبى در بازار قزوین و جلوخان سر در قیصریه در بازار اصفهان از نمونه‌هاى باقیماندهٔ جلوخان‌هاى بازار به‌شمار مى‌آیند.

   

  این پروژه(بازار)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس مبانی نظری و  معماری معاصر موثر وطرح  و معماری است.

   

  این پروژه شامل ۱۶ اسلاید و حجم ۱ مگابایت می باشد.

   

  موفق باشید