پروژه پاورپوینت معماری و موسیقی

  پروژه پاورپوینت معماری و موسیقی:

  پروژه معماری-پروژه پاورپوینت معماری و موسیقی

  پروژه پاورپوینت معماری و موسیقی

  پروژه پاورپوینت معماری و موسیقی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • معماری و موسیقی
  • شعر در موسیقی
  • موسیقی
  • آفرینش مفهوم در موسیقی
  • ریتم چیست
  • انواع ریتم
  • فضا در معماری

  معماری و موسیقی. این دو هنرهایی هستند که در صورت «انتزاعی» و در مفهوم «مجرد» شناخته می شوند و برخورد روزمره با آنها نیز «مجزا» و «مجرد» می باشد. «انتزاعی» بودن خصیصه ای مشترک در بین هنرهاست؛ کلید و مثال روشن گفتگوی ما نیز در این مجموعه اشتراک و اسباب انتزاعی بودن این دو هنر است که قطعاً راه را برای بررسی سایر هنرها می گشاید. موسیقی، هنری شنیداری می باشد و در مرحله آغازین «ارتباط با مخاطب»می تواند با ایجاد حالات صوتی، حس او را در لحظه بسازد و یا «ضمیر ناخودآگاه» را به تداعی معانی وادارد.حالات موسیقی پیرو قواعد مشخصی منبعث از ریاضیات و فیزیک که از نظم طبیعت پدید می آید، قواعد ریاضی شناخته شده ای همچون”اعداد طلایی”و «فرمول معروف فیبوناچی » و اصول کشف شده تناسبات هندسی در تحلیل هندسی طبیعت جانداران در موسیقی به وفور یافت می شود. از خصایص آدمیان به قالب در آوردن و قالبی کردن عناصر موجود برای ثبت و ضبط و استفاده مجدد از آنهاست و همین امر باعث شده در موسیقی اصول شناخته شده با اصول «موضوعه» زمینه ثبت , ضبط و اجرای مجدد موسیقی ایجاد شود. عدم دیدن «نفحات» , لمس و تفکر بر روی آنها از عوامل مهم انتزاعی بودن این هنر است. اینک با بررسی و با شناخت عناصر مادی و طبیعت معماری, توجه به حالات درونی و تفکر مخاطب می توان گفت:معماری نیز «انتزاعی» است؛ چه عناصر طبیعی در معماری آنگونه که باید باشند نیستند و تغییر شکل یافته اند.

  این پروژه(پروژه پاورپوینت معماری و موسیقی)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس انسان طبیعت معماری و مبانی نظری موثر است.

   

  این پروژه شامل ۴۸ اسلاید می باشد.

   

  موفق باشید

   

   

   

  پاورپوینت معماری, پروژه پاورپوینت معماری و موسیقی, معماری, موسیقی ,انسان طبیعت معماری, پاورپوینت معماری , ریتم , تحلیل بنا, مبانی نظری  , پاورپوینت معماری

   

   

  8000 تومان – خرید