پروژه پاورپوینت فرهنگ در معماری

  پروژه پاورپوینت فرهنگ در معماری:

  پروژه معماری-پروژه پاورپوینت فرهنگ در معماری

  پروژه پاورپوینت فرهنگ در معماری

  پروژه پاورپوینت فرهنگ در معماری آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • تعریف فرهنگ
  • فرهنگ، فضا و معماری
  • معماری معاصر و فضای فرهنگی
  • معماری سنتی، بدوی، نمادین
  • ساختار هندسی
  • ایده مفهوم گرا از معماری گذشته
  • معماری پست مدرن
  • جمع بندی

  در برخی دیگر از بناهای معماری معاصر ایران نوعی برخورد چندگانه با سنت، معماری سنتی و آموز ه های معماری اسلامی ایران وجود دارد . استفاده از برخی از مفاهیم و آموزه های مورد استفاده در معماری ایرانی در

  این بناها، چهره ای باهویت و مطلو بتر از آن ها به نمایش گذاشته است.بازگشت به خویشتن خویش؛ در عین نو بودن، نوماندن و پیشرفت؛ بزرگترین پرسش گشوده ی معماری معاصرایران است که در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در پی پاسخ به آن بوده ایم. امروزه گویی

  مفاهیمی چون صداقت حرفه ای ، اصالت وجو د و اتانتیسیته، کمتر در میان معماران ایرانی تعریف شده است.هرچند معماران جوان در این چالش از وضعیت مناسب تری برخوردارند.

  درستی و صداقت در عمل گویی مانندهمیشه در میان جوانان بیشتر است . آلوده نشدن به زندگی و فساد نظارتی و سستی اجرایی حاکم بر صنعت ساخت و ساز کشور، از جمله دلایل موفقیت نسبی معماران جوان ایرانی به شمار می آیند. اصلاح وضعیت معماری می تواند تأثیر بسزایی در توسعه فرهنگ جامعه داشته باشد. در واقع با ایجاد شرایطی جهت توسعه موضوعات نقد معماری به جامعه ، می توان انتظار داشت تا مردم نسبت به ویژگی های بصری محیط اطراف خود حسا س تر شده و دانش و سلیقه خود را در انتخاب محیط زندگی، همچنین ساخت آن ارتقا دهند .

  مردم نیز می توانند در حوزه اختیارات خویش، با بهره گیری از نتایج کاربردی این پژوهش،در خلق معماری با هویت بکوشند و با بهره گیری از معیارهای فرهنگی، کیفیت محیط زندگی خویش را ارتقا بخشند.

  این پروژه(پروژه پاورپوینت فرهنگ در معماری)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس معماری معاصر موثر است.

   

  این پروژه شامل ۲۹اسلاید می باشد.

   

  موفق باشید