طراحی ایستگاه مترو

  طراحی ایستگاه مترو

  پروژه  طراحی ایستگاه مترو -پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-طراحی خدماتی-پروژه طراحی ایستگاه مترو-جزئیات معماری–مبلمان معماری-پروژهطراحی ایستگاه مترو

  طراحی ایستگاه مترو

  طراحی ایستگاه مترو

    طراحی ایستگاه مترو آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی ایستگاه مترو

  • پلان ها

   طراحی ایستگاه مترو شهر پیکره ای کل یافته از برآیند نیروهایی است که در رابطه ای چند سویه بر هم اثر می کنند. در گراینگاه تاثیر این نیروها بر هم کالبد شهر عینیت می یابد . فرهنگ مردم با همه گستره مفهومی خود از یک سو و نیازهای فیزیکی انسان از سوی دیگر ،نیروهایی هستند که همواره با نیروهای طبیعی و محیطی بر هم اثر می کنند و کالد یک زیستگاه انسانی را شکل می بخشند. بر همین اساس می توان در یافت که شهر یک کالبد همواره در تغییر و پویا دارد.

  ایستگاه ها و خصوصا ایستگاه های مترو که از جمله فضاهای شهری محسوب می شوند نیز از این خصوصیت مستثنی نیستند. در نتیجه تمامی نیازها در حرکت بررسی شده و هدف ، رسیدن هرچه سریعتر مسافران به سکوهای سوار شدن به قطار در نظر گرفته شده است. در راستای رسیدن به این هدف همه فضاها تعاریف خاص خود را پیدا می کنند. فضاهای مکث ، باجه فروش بلیط ، فضاهای تجاری ، تبلیغات و همچنین راهرو های ارتباطی و فضاهای انتظار.گرچه پرداختن به چنین فضاهایی از شیرینی و جذابیت خاصی برخوردار است اما به لحاظ وجود استاندارد ها و ضوابط خاص اجرای بناهای زیر زمینی ، کار طرح در اکثر موارد بسیار دشوار است.

  به عنوان مثال در مورد ایستگاه مترو ، سیستم سازه و تاسیسات ایستگاههای مترو با بناهای دیگر بسیار متفاوت است. حتی سیستم های عایق کاری و اجرای نمهای داخلی نیز متفاوت است. بنابراین طراح در ضمن طراحی باید تصور درستی از نحوه اجرا و جزئیات آن داشته باشد تا بتواند هر فضایی در جایگاه صحیح خود قرار دهد .

  این پروژه (پروژه  طراحی ایستگاه مترو) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طراحی فنی  نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل چندین فایل autocad می باشد.

  موفق و موید باشید.