پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری

  پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری

  این پاور پوینت شامل : 

  • فهرست
  • ـ بیان مسئلهـ مقدمهـ تعاریف و مفاهیم

   ـ بررسی جمعیت

   ـ بررسی برنامه‎ریزی

   ـ عوامل قابل توجه در برنامه‎ریزی

   ـ برنامه‎ریزی شهری و روش‎های آن در ایران

   ـ برنامه ریزی برای رسیدن به استانداردهای فضایی و سرانه

   ـ سرانه

   ـ بررسی سرانه ها در ایران

   ـ عوامل مؤثر در سرانه

   ـ نتایج و راهکارها

   ـ منابع   ، که شامل 33 اسلاید متن همراه با عکس و جدول های گوناگون میباشد .

  بررسی نقش سرانه و برنامه ریزی در راستای توسعه شهری

  • به سهم تئوریک هر یک از افراد شهر از کاربریهای شهری، سرانه گفته می شود که نوعی استاندارد سازی جهت مشخص نمودن میزان انواع کاربریهاست.
  • برنامه ریزی عبارت است از توزیع و تخصیص عوامل و امکانات محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب.
  • توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی، به معنی تغییرات در  کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای  ساکنان شهر در زمینه های مختلف می باشد.

  نتایج و راهکارها

  با توجه به آن‎چه ذکر شد و هم‎چنین مشاهده وضعیت شهرمان و بررسی سرانه‎های فعلی، نیاز به یک برنامه‎ریزی مدون و کارآمد جهت بهبود ساختار شهرمان و حرکت بسوی توسعه آن ضروری به نظر می‎رسد و این مهم نیازمند مدیرانی متخصص جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف یک جامعه شهریست. امید آن‎که با انتخاب نمایندگانی شایسته و متخصص، گامی بلند برای بهبود محل زیستمان و پیشرفت و توسعه آن برداریم .

   

  • تعیین معیارها و سرانه‎های شهری برای هر شهر ، مستلزم شرایط محلی آن شهر می‎باشد.
  • روش تعیین سرانه‎ها، در انطباق با امکانات گسترش شهر و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن قرار دارد.
  • در سطح کشور ما معیارهای مشخصی به منظور تعیین همه سرانه‎های شهری ارائه نشده است.

   

  • برای برنامه ریزی صحیح سرانه ها باید به جایگاه کشور توجه کرد.
  • کشور ایران یک کشور جهان سومی و در حال توسعه است.
  • برنامه ریزی شهری در هر کشور متاثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آن کشور است.