پروژه پاورپوینت باغ

  پروژه پاورپوینت باغ:

  پروژه معماری- پروژه پاورپوینت باغ

  پروژه پاورپوینت باغ

  پروژه پاورپوینت باغ آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • اصل گزینش و نوع فضای سبز
  • اصل انتخاب بهترین مقیاس گیاهان
  • اصل زمینه سازی طرح با عناصر موجود درمحیط
  • سبک های مختلف باغسازی

  باغ ایرانی چیست؟

  باغ ایرانی نتیجه تلاش انسانی در ایجاد محیطی مساعد با عناصر طبیعی در گستره طبیعت است. عناصر طبیعی بر اساس داده ها و شاخص های بی شمار ذاتی و پنهان خود به وجود می آید. مشارکت عناصر در ترکیب و ایجاد محیط مساعد، هر چند مشروط عوامل مشخص به خود می باشد، در کل اتفاقی است؛ یعنی، رویدادی است بدون قصد انسانی که بدون نظم معینی رخ کرده است. تکرار اتفاق ها طبیعت را شکل می دهد، اما انسان، در شکل دادن به محیط مساعد جای اتفاق را به خواست تبدیل می کند. خواست پدیده ای است تاریخی، بنابر این، متغیر و هدفمند است. خواست به مثابه اداره آگاه با هدف دگرگون کردن محیط نامساعد در ایجاد باغ متکی به قدرت و تصمیم، مهارت، دانش و پاکی روان سازندگان اش، به طور هدفمند، تابع وضعیت طبیعی، عمل می کند.طبیعت با تمام قدرت و توانایی اش تمام شرایط ضروری هستی را آماده کرده، و در آن شرایط ضروری عوامل قاطع در فرایند ظهور پدیده ها و همچنین شکل یابی زندگی و محیط زیست در کار می باشد. بنابر این، باغ ایرانی به مثابه باز تولید طبیعت نیست، لکن عوامل قاطع واقعیت های ناپیدای طبیعت را به کار می گیرد. و نظم لازم را در طبیعت بدون نظم به وجود می آورد. فضای باغ توأمانی از شکل عینی و شکل حسی است، باغ در شکل عینی به طور کالبدی قابل مشاهده است و یا قابل تأکید است و در شکل حسی از فرایند ابتدایی تأثیر مستقیم شی های متعلق به واقعیت روی اندام های حسی انسان وارد فرایند مرکب ادراکی شده و در حوزه عمل شناختی- دانشی شکل عینی و شکل حسی به وحدت می رسد و کنش مقابل آنها بر مبنای عمل اجتماعی – تاریخی انسان کشف مفاهیم ناشناخته و حالت های الهام دهنده فضای باغ را میسر می سازد. در باغ ایرانی نهایت مادی به بینهایت معنوی ارتقا می یابد. از میان نمودها و وجودهای متنوع و بی پایان طبیعت، به مثابه واقعیت عینی خارج از شعور و مستقل از آن عناصری چون آب، خاک، گیاه، نور و حتی جریان هوا(باد) در ایجاد باغ به کار می آیند.

   

  این پروژه(باغ)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان، برای درس مبانی نظری و  معماری معاصر موثر وطرح  و معماری است.

   

  این پروژه شامل ۳۲ اسلاید و حجم ۱٫۸ مگابایت می باشد.

   

  موفق باشید