رساله خانه موسیقی (معماری پایدار)

  رساله خانه موسیقی بارویکرد معماری پایدار

  دانلود رساله خانه موسیقی با رویکرد معماری پایدار مطابق با فصل بندی های تعیین شده رساله دانشگاهی با شرح کامل نمونه ها در قالب فایل ورد

  رساله خانه موسیقی

  توضیحاتی در رابطه با رساله خانه موسیقی با رویکرد معماری پایدار :
  تعداد برگ : ۱۳۰ صفحه

   

  فهرست مطالب پاورپوینت موجود در فایل :

  مقدمه

  بیان مسئله طراحی

  تعریف هنر

  تعریف موسیقی
  تعریف لغوی موسیقی
  پیوند موسیقی و شعر

  موسیقی آن سوی دنیای مادی
  موسیقی درمانی
  موسیقی و پیری
  تأثیر موسیقی در بیماران پایانه
  قواعد زبان موسیقی

  ساختارموسیقی
  خوش آهنگی و ناخوش آهنگی صداها
  موسیقی از لحاظ ساختار
  دورنمای موسیقی ایرانی
  خلاصه تاریخی موسیقی یران
  موسیقی دوره هخامنشی
  موسیقی دوره ساسانی
  موسیقی دوره اسلامی

  نهضت علمی موسیقی
  شکل شناسی موسیقی ایرانی

  آوازهای مذهبی
  موسیقی فولکلوریک ایران
  موسیقی شهری
  موسیقی عرفانی

  فصل دوم: مبانی نظری طرح
  آکادمی موسیقی چیست
  مبانی آکادمی موسیقی
  موسیقی ومعماری
  فرهنگ، موسیقی ومعماری
  اشتراکات معماری وموسیقی
  جدول مقایسه معماری وموسیقی
  پرسپکتیو در معماری وموسیقی
  تقارن در معماری وموسیقی
  رنگ در معماری وموسیقی
  تناسبات در معماری وموسیقی
  معماری پایدار
  طراحی پایدار
  اصول طراحی پایدار
  نتیجه
  معماری پایدارو ضرورت آن
  اصول معماری پایدار
  صرفه جویی در منابع
  طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی
  طراحی برای انسان
  حفاظت ازانرژی
  اهداف معماری پایدار
  رویکردهای معماری پایدار
  تحولات پایداری و مصادیق آن در معماری ایران
  گستره بی پایان روش ها
  پایداری اقتصادی، محیطی فرهنگی اجتماعی
  ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن طراحی پایدار
  اقلیم در معماری
  تاثیر اقلیم در معماری

  حوزه های اقلیمی ایران
  تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
  اقلیم وساختاری
  تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف.
  شرایط اقلیمی و خصوصیات آب وهوایی
  فرم بنا
  ضوابط واستانداردها

  فصل سوم: بررسی نمونه های مشابه

  نمونه های داخلی
  تالار وحدت تهران

  تأتر شهر تهران
  موزه موسیقی تهران
  نمونه های خارجی
  سالن فیل هارمونی برلین
  آکادمی اپرای سیدنی
  شهر موسیقی پاریس
  پروژه کنسرت هال والت دیسنی لس انجلس
  سالن کنسرت موسیقی روی تامسون
  مرکز سمفونی مورتون میرسون

  فصل چهارم: بررسی محیط پیرامون طرح (اقلیم)
  موقعیت جغریفایی
  تقسیمات جغرافیایی استان
  آب وهوا
  شرایط جوی
  وجه تسمیه
  معماری وشهرسازی
  معرفی و تحلیل سایت
  فصل پنجم: برنامه فیزیکی
  برنامه ریزی فیزیکی طرح
  فصل ششم: معرفی طرح معماری
  پلان ها و مقاطع و نماها

  تیریدی ها
  نتایج
  منابع وماخذ
  فهرست منابع فارس
  فهرست منابع انگلیسی

  آنچه در این رساله میخوانید:

   

  چکیده

  مطالبی که در این رساله ارائه گردیده به شرح زیر است:

  ابتدا به مطالعات عمومی درباره موسیقی پرداخته شده است و در گام اول مطالبی مانند تاریخچه موسیقی و ارکان و اجزاء تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  در قدم بعدی مسایل فنی مربوط به سالنهای موسیقی و آکادمی گردآوری و دسته بندی شده است. مطالبی چون: استانداردهای معماری، آکوستیک سالنهای موسیقی، سازه و تاسیسات مناسب سالن مورد بررسی قرار گرفته است.

  در مرحله بعد به منظور اینکه مطالب ذکر شده در فصول قبل واضح تر و کارا تر باشند به بررسی چند نمونه موفق در دنیا پرداخته شده است.

  پس از تمام این مطالعات مقدمات طراحی فراهم گردید و اولین گام به سمت طراحی با انتخاب مناسب سایت پروژه و بررسی پتانسیلهای آن برداشته شد.

  گام بعدی تعیین مبانی نظری و تئوریهای موثر در طراحی بود که در فصلی تحت عنوان مبانی نظری ارائه گردیده است.

  پس از این مرحله، جداول برنامه فیزیکی و ریز فضاها با توجه به نیازهای پروژه تهیه گردیدند سپس طراحی آغاز گردید .