پاورپوینت سبک های معماری پر کاربرد همراه با نمونه موردی

  پاورپوینت سبک های معماری پر کاربرد همراه با نمونه موردی

   

  این پاور پوینت شامل :

  • معماری ارگانیک
  • نظر سالیوان در مورد مصالح
  • رایت در ۲۰ مه ۱۹۵۳ معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد
  • شاهکارمعماری فرانک لوید رایت
  • موارد طراحی و اجرایی را که رایت برای این خانه ویلایی در نظر گرفته بود می توان درهشت مورد زیر اشاره کرد
  • ارتباط معماری با ارگانیسم های طبیعی به طور موثر
  • رابطه ی ارگانیسم با محیط خود و قیاس آن با معماری
  • رابطه ی بین فرم و عملکرد
  • معماری سبز
  • برخورد انسان با طبیعت
  • تاریخ و سیر تدریجی تمدن
  • تاریخچه کاربرد بام های سبز
  • باغ های باستانی
  • انواع بام های سبز
  • نمونه ای از یک بام سبز
  • انواع دیوار سبز
  • فواید بام سبز و دیوار های سبز
  • معایب بامهای سبز
  • موارد احتیاط
  • اجزای تشکیل دهنده بامهای سبز
  • بیونیک چیست
  • تاریخچه بیونیک
  • عوامل مورد توجه درطراحی بیونیک
  • معماری و بیونیک
  • منابع
  • بناها در معماری بیونیک یا معماری طبیعی
  • نمونه های موردی
  • آسمانخراش بیونیک ، که شامل 71 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  رابطه ی ارگانیسم با محیط خود و قیاس آن با معماری

  فون هامبولت معتقد است که گیاهان را نباید با توجه به ویژگی های ذاتی طبقه بندی کرد بلکه بر اساس محیط و اقلیم پرورش آن را باید بررسی کرد که در این زمینه بسیار شبیه معماری است. به این ترتیب که معماتری را باید با توجه به موقعیت منطقه ای بررسی کرد نه نوع عملکرد آن ویژگی های محیطی درفرم تاثیر مستقیم دارد به عنوان مثال معابد یونان با معابد ژاپن تقریبا دارای یک نوع عملکرد ولی ساختار و فرم کاملا متفاوتی دارند.

  وابستگی بین ارگانها و رابطه ی آن ها با یکدیگر شاید بتوان آن را به مثابه ارتباط بین بخش های مختلف یک ساختمان توجیه کرد به نظر ویکدو  ازیر بخش های یک ساختمان را به مثابه دندان های یک حیوان تشبیه کرده است که گویای نوع خاصی از ساختار زنده و روند هضم می باشد و منطبق بر نحوه ی زندگی او شکل یافته و دقیقا هر قسمت تکمیل کننده ی قسمت دیگر است بخشها و ارتباطات بین بخشها بیانگر نوع عملکرد یک بنا می باشد .