دانلود رایگان پاورپوینت تاثیر اقلیم بر فرم ساختمان

  دانلود رایگان پاور پوینت تاثیر اقلیم بر فرم ساختمان

  دانلود رایگان پاورپوینت تاثیر اقلیم بر فرم ساختمان

  این پاور پوینت شامل :

  • اقلیم معتدل و مرطوب
  • شرایط اقلیمی
  • کلیات شرایط اقلیمی این منطقه
  • طراحی اقلیمی
  • خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی در این منطقه
  • خصوصیات کلی فرم بنا در این نواحی
  • نوع مصالح
  • اقلیم سرد
  • شرایط اقلیمی
  • طراحی اقلیمی
  • خصوصیات کلی فرم بنا در این نواحی
  • نوع مصالح
  • تفاوت فرم بازار در 2 اقلیم متفاوت
  • منابع  ، که شامل 20 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  طراحی اقلیمی سرد :

  الف) بافت شهری و روستایی :

  در این اقلیم سرمای شدید عامل تعیین کننده ای در شکل گیری بافت شهری و روستایی و

  همچنین فرم ساختمان ها است .از جمله خصوصیات این دو بافت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  1) فضاهای شهری و روستایی کوچک و محصور

  2) بافت شهری و روستایی متراکم و ابنیه متصل به هم.

  3) جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تعیین کننده در نحوه استقرار گسترش و سیمای کلی شهر و روستا.

  4) کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین و اغلب با عرض کم

  به دلیل سرمای بسیار زیاد در بخش عمده ای از سال در این نواحی، بافت شهری،متراکم وابنیه

  متصل به هم هستند تا بدین نحو سطح تماس فضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج کمتر

  شود.فضاهای شهری نیز تا حد امکان محصور و کوچک بوده تا جریان باد سرد به داخل این فضاها

  کمتر نفوذ کند.

  خانه های سنتی در این نواحی نیز مانند مناطق مرکزی ایران دارای حیاط مرکزی می باشند.با

  این تفاوت که اطاق های واقع در سمت شمال حیاط به دلیل استفاده از تابش مستقیم و حرارت

  آفتاب در زمستان از سایر قسمت ها وسیع تر است. بدلیل کوتاه بودن فصل تابستان و دمای نسبتاً

  معتدل هوا در تابستان از سمت جنوب خانه کمتر استفاده شده و به همراه اتاق های شرقی و غربی

  خانه جهت انبار و فضاهای خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.