نور در معماری

  نور در معماری

  دانلود پاورپوینت بررسی جایگاه نور در معماری

  نور در معماری

  توضیحاتی در رابطه با پاورپوینت بررسی جایگاه نور در معماری :
  تعداد برگ : ۷۴ اسلاید

  فهرست مطالب پاورپوینت های موجود در فایل :

  مقدمه یا نتیجه گیری

  • تعریف

  • منابع نور

  • تفاوت نور طبیعی و نور ساختگی

  • هماهنگی بین نور طبیعی و نور ساختگی

  • نور و بینایی

  • اهمیت نور

  • تاثیر نور

  • نور در طبیعت

  • نور و بشر

  • نور در معماری

    نور احساس و معماری

    نور و معماری

  • استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران

  • نورگیر

  • تمرکزو تاکید برروی سوژه به وسیله نور

  • هدایت کنندگی نور

  • پراکنده کردن و عبور غیرمستقیم نور

  • ایجاد بافت به وسیله نور ورودی از پنجره مشبک

   عبورنور به صورت روحانی

  • هدایت کنندگی به سمت مقصد

  • زیبایی در انعکاس نور

  • نور در معماری مدرن

  • تادائوآندو

  • لویی کان

  • لوکوربوزیه

  • هاندیش کرامر – موریس لاپیدوس

  • نورپردازی اماکن قدیمی

  • نورپردازی و نورطبیعی

  •  نمونه های مشابه:

    کلیسای کریستال

    موزه هنری کیمبل

  • آسمان را دوباره باید کشف کرد

  • بی مهری نسبت به محیط زیست

  • تاریخچه نور پردازی روز

  • استادان نور پردازی با نور روز

  • دوران خاموشی

  • نور روز عامل صرفه جویی انرژی

  • نیاز به روشنایی و نور روز

  • نورپردازی و نورطبیعی

  • معماری موفقیت آمیز

  • منابع

   

  بخشی از آنچه در این پاورپوینت میخوانید:

  نور نماد عقل الهی و منشأ تمام پاکی ها و نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده شدن نور معرفت در وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد.

  در اثر تابیده شدن نور الهی به درون کالبد مادی، یعنی جایگاه نفس آدمی است که انسان به رشد و تکامل معنوی می رسد در نتیجه برای نمایش این تمثیل در معماری اغلب بناهای مذهبی ، نور به عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود به گونه ای که شعاع های آن به طور واضح در داخل کالبد مادی و تاریک حجم قابل مشاهده است.