تاریخ معماری ایران پیش از اسلام

  تاریخ معماری ایران پیش از اسلام

  دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ معماری ایران پیش از اسلام به تفکیک دوره و تحلیل سبک و بناهای شاخص

  تاریخ معماری ایران پیش از اسلام

  تاریخ معماری ایران پیش از اسلام

  توضیحاتی در رابطه با پاورپوینت بررسی تاریخ معماری ایران پیش از اسلام :
  تعداد برگ : ۱۸۰ اسلاید

   

  فهرست مطالب پاورپوینت های موجود در فایل :

  • نقشه ایران

  • ادوار تاریخ معماری ایران (پیش از اسلام)

  • تاریخ و فرهنگ ایلام

  • معماری ایلام میانه

  • ویژگی های زیگورات چغازنبیل

  • نوآوری های معماری ایلامی

  • مقبره شاهی در هفت تپه

  • تاریخ قوم ماد

  • معماری قوم ماد

  • نوآوری مادها در معماری صخره ای

  • نوآوری مادها در معماری آزاد

  • تاریخ هخامنشی

  • بناهای کوروش در پاسارگاد

  • معماری ایران در دوره هخامنشی

  • بناهای کوروش در پاسارگاد

  • موقعیت کاخها و باغهای کوروش در پاسارگاد

  • استفاده از دورنگ سنگ در ساخت ستون ها

  • پل پاسارگاد

  • مقبره کمبوجیه (زندان سلیمان)

  • بناهای داریوش در شوش

  • نقشه موقعیت بناهای داریوش در شوش

  • کاخ اختصاصی داریوش (آپادانا)

  • کاخ شائور

  • ارگ و شهر شاهی

  • بخشهای مختلف مجموعه تخت جمشید

  • ویژگی های معماری تخت جمشید

  • ویژگی ستونهای تخت جمشید

  • پلکان در تخت جمشید

  • کاخ تچر

  • مقابر صخره ای نقش رستم

  • تاریخ پارت

  • نوآوری پارتها در معماری ایران

  • دلایل نابودی آثار پارتی

  • ویژگی های معماری پارتی

  • انواع آثار پارتی در معماری

  • شهرهای منطقه هیرکانیا

  • شهر نساء (پارتیسا)

  • شهر صددروازه

  • ویژگی های شهرسازی پارتی

  • کاخ هترا (الحضر)

  • کاخ آشور

  • کوه خواجه

  • بازه هور

  • معبد آناهیتا

  • تاریخ ساسانی

  • انواع آثار ساسانی در معماری

  • شهرسازی : فیروزآباد

  • بناهای ساسانی در فیروزآباد

  • – قلعه دختر

  • —– کاخ فیروزآباد (کاخ یا آتشکده اردشیر)

  • —– تخت نشین

  • کاخ بارعام ساسانی

  • تاق کسری

  • بناهای ساسانی در بیشاپور

  • – کاخ شاپور

  • – معبد آناهیتا

  • کاخهای ساسانی

  • – کاخ سروستان

  • – قصر شیرین

  • آتشکده های ساسانی

  • چهارتاقی نیاسر – کاشان

  • -—آذرگشنسب

  • -آتشکده برزین مهر

  • معابد ساسانی

  • -تاق بستان

   

  بخشی از آنچه در این پاورپوینت میخوانید:

  تاریخ و فرهنگ ایلام : —نخستین ساکنان ایران در ۱۰۰۰ ق.م – —سکونت در جلگه و ارتفاعات شوش، کرخه و کارون – —دارای خط میخی – سرزمین آلتامت : سرزمین خدا –  —سرزمین نیم : سرزمین مرتفع – —نابودی به دست مادها