دانلود پاورپوینت معماری دینامیک

  معماری دینامیک

  پاورپوینت معماری دینامیک

  پاورپوینت معماری دینامیک – معماری دینامیک – پروژه های معماری دینامیکی – معماران سبک دینامیکی – ایده های معماری دینامیک – پاورپوینت معماری – دانلود پاورپوینت معماری

  معماری دینامیک

   

  ساختمان هایی که در حال حرکت هستند و درعین حال شکل خود را برای انطباق  با تصورات انسانی تغییر می دهند;این ساختمان ها جهت حرکت خورشید را  تعقیب می کنندو به سمت جهت وزش باد تغییر جهت می دهند.بنابراینهمساز شدن با طبیعت باعث می شود این بناها انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند. این نوع معماری قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه برای ایجاد دید گسترده ای نسبت به جهان، طبیعت،آینده و زندگی دارد. بناهای معماری دینامیک دائماً در حال تعدیل و تغییر شکل خود هستندهر طبقه به صورت مجزا در حال چرخش است ودرعین حال فرم کلی بنا تغییرمی کند.این رویکرد جدید،در واقع نوعی رقابت با معماری معاصر ماست  که تا به حالتمام اتفاقات آن براساس قانون گرانش زمین بوده است.معماری دینامیک سمبل فلسفه جدیدی خواهد بود که سیمای شهرها   و ایده زندگی ما را تغییر خواهد داد و بناها دارای بعد چهارمی به نام زمان خواهند شد.بناها شکل های صلب نخواهد داشت و شهرها بسیار سریعتر از آنچه که تصور می کنیم تغییر خواهند کرد. این بعد چهارم تحقیقات و تلاش های معمار ایتالیایی«دیوید فیشر» بوده است و این ایده در سطح جهانی و بین سیاستمداران و شهرداران مورد توجه بسیارقرار گرفته است. به این ترتیب نمی توان تصویرخاصی را به سایت و بنا تحمیل کرد بلکه هر بنا آزادی خود را دارد.

  پایه گذاری معماری دینامیک :
  باشروع کارهای ساختمانی اولین بنای متحرک توسط معمار ایتالیایی تبار دیوید فیشر عصر تازه ای در معماری آغاز می شود به نام عصر معماری دینامیک
  فیشر ۵۸ ساله که دارای مدرک دکترای افتخاری کازا از موسسه پرودیو در دانشگاه کلمبیا از نیویورک است می گوید : او حتی وقتی یک پسر بچه ی کوچک بوده این افکار را در ذهن خود داشته است . او به یاد دارد روزی که مادرش او را به اطراف دریای مدیترانه برای تعطیلات برده و از او پرسیده بود که کجا می خواهد زندگی کند ، او درست در همان موقع دریافته بود که نمی خواست در مکان معینی زندگی کند یا در جایی که زندگی خواهد کرد محصور نباشد.
  پس از همانجا بود که نظریه زندگی در یک مکان ولی داشتن منظره های مختلف شکل گرفت فیشر می گوید ” من همیشه معتقد بودم که معماری باید بخشی از زندگی باشد ، پس من دنبال وجه و بعد چهارم می گشتم که زمان است . این دارای هما ن فضا و مکان است رو به منظره های مختلف .

  5500 تومان – خرید