پروژه طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  پروژه طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  پروژه طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس و اتوبوس -پروژه معماری-پروژه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-طرح و معماری-پروژه طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس و اتوبوس-حمل و نقل عمومی–فایل طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس -پروژه طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس و اتوبوس

  طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس

  آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • پروژه طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس و اتوبوس

  • پلان

  • نما

  • برش

  • سایر جزئیات معماری

  گستردگی اطلاعات در عصر ما و محدودیت زمان مطالعه ، لزوم انجام و ارائه تحقیقات به روش های علمی و فنی را امری ضروری ساخته است.. در این راستا اولین گام شناسایی موضوع رساله ، دلایل تدوین و اثبات ضرورت اجرای طرح بوده است که در این فصل سعی گردیده تا به این موضوع پرداخته شود.

  بدون تردید یکی از موانع مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ضعف و نارسایهای در سیستم حمل و نقل به ویژه راه آهن می باشد، هر چند طریقه احداث راه آهن دو خط معادل هزینه احداث آزاد راه شش بانده می باشد. اما از نظر هزینه بهره برداری و نگهداری با صرفه تر است. بطوری که از نظر سوخت و انرژی میزان مصرف راه آهن به جاده رقم ۱ به ۱۲ است و از نظر میزان ارزبری یک به دو است با این وجود در ازای هر ۳۵۰ کیلومتر راه جاده ای تنها یک متر راه آهن در کشور ما وجود دارد، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که مرکز ثقل سه قاره ای آسیا و آفریقا و اروپاست می توانیم در جهان سهم منحصر به فردی از ترانزیت کالا را به خود اختصاص دهد. این قدر که درآمد حاصل از آن می تواند جایگزین منابع نفت کشور باشد.

  این پروژه (پروژه طراحی ایستگاه قطار و اتوبوس و اتوبوس) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طراحی فنی  نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل autocad می باشد.

  موفق و موید باشید.