دانلود مطالعات بانک

  دانلود مطالعات بانک

  دانلود رایگان پروژه معماری-مطالعات بانک-word –  طراحی معماری- تحلیل بانک-تحلیل معماری بانک– هنر و فرهنگ- پروژه تحلیل- دانلود مطالعات بانک-دانلود پاورپوینت بانک-انواع بانک ها-مطالعات بانک

  دانلود مطالعات بانک

    دانلود مطالعات بانک آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • دانلود مطالعات بانک

  • تاریخچه بانکداری در ایران

  • مطالعات طراحی بانک

  • بانک ها چگونه شهرها را زیباتر میکند

  • نقش بانک در ساختار فضایی آینده

  • بانکداری الکترونیک چیست

  دانلود مطالعات بانک

  کیفیت یکی از مفاهیم محوری دانش طراحی بوده و به واسطه بحران کیفیت که درحال حاضر بیشتر محیط های شهری در ایران با آن مواجه اند، این موضوع به یکی از پرسش های جدی تبدیل شده است زیرا  تجربه اجرای طرحها در ایران نشان داده است که برنامه های ما در خلق محیط های شهری واجد کیفیت موفق نبوده اند.یکی از عناصر مهم و تاثیر گذار در کیفیت محیط های شهری ساختمانها هستند . ساختمانها از عناصر اصلی ساختار کالبدی شهرها  بوده و امروزه در پی کسب استقلال، بر محیط تحمیل شده و به عنوان تهدیدی ماندگار بر هویت مکان شناسائی شده اند، در این میان نقش  بناهای عمومی پررنگ تر بوده  چراکه رقابت نهادهای عمومی در ایجاد بناهای شاخص، کیفیت محیط شهرها را به شدت تحت تاثیر قرارداده است. در میان ساختمانهای عمومی، بانکها از آن جهت که بلحاظ قدرت اقتصادی، سرمایه گذاری بیشتری در ایجاد بناهای عظیم و جالب توجه می کنند، نقش بیشتر و موثرتری در این زمینه ایفا می کنند.  

  به منظور تبیین نقش ساختمانهای بانک در حوزه های مختلف  کیفیت محیط شهری، چارچوب نظری”کانتر” به عنوان مبنای مطالعات مورد استفاده قرارگرفته است. براساس مدل مشهور “مکان” کیفیت محیط شهری عبارت است از ترکیب ابعاد چهارگانه محیط یعنی کالبد، فعالیت، تصورات و اکوسیستم ، که از برآیند آنها مولفه های کیفیت زیبائی شناختی منظر عینی و ذهنی و کیفیت عملکردی و کیفیت پایداری زیست محیطی به عنوان نیروهای شکل دهنده کیفیت محیط استنتاج شده است.

  این پروژه (پروژه  دانلود مطالعات بانک) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طرح نهایی معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل word و ۹ صفحه و در قالب فایل رایگان می باشد.

  موفق و موید باشید.