دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی

  دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی

  دانلود رایگان پروژه معماری-مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی-word – معماری – تحلیل مجموعه تجاری اداری تفریحی -تحلیل معماری– تجاری اداری تفریحی- پروژه تحلیل- دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی-دانلود پاورپوینت مجموعه تجاری اداری تفریحی -مجموعه تجاری اداری تفریحی-پروژه تجاری اداری تفریحی-پروژه مجموعه تجاری اداری تفریحی-تاریخچه مجموعه تجاری اداری تفریحی

  دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی

    دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی

  • چکیده

  • مقدمه

  • نیاز به مجموعه تجاری

  • تاریخچه ساختمان اداری

  • تعاریف و مفاهیم

  • ریز فضاها

  • مبلمان لازم پروژه

  • مطالعات عمومی

  • اقلیم

  • منابع

  دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی

  هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تجارت و ایران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاریخچه ایجاد مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی  و اجتماعی در ایران وتبریز داریم و سیر تکامل و ویژگیهای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار می دهیم. برای شناخت بیشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ایم. مطالعه شهر تبریز برای طراحی صحیح مجموعه و رسیدن به هدف ابتدایی طراحی مجموعه ( ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا دریافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با یکدیگر) الزامی بوده است. به کمک تحلیل هایی که از جهات مختلف بر روی سایت انجام شده؛ نحوه قرارگیری ساختمان در سایت؛ نحوه جهت‌گیری آن امتدادهای موثر بر ساختمان؛ ورودیهای آن و … استخراج شده است. از آنجایی که سعی شده که ساختمان بیشترین هماهنگی را با محیط داشته باشد؛ آنالیز سایت مهمترین ابزارهای طراحی را در اختیار ما گذاشته است. برنامه‌ریزی کالبدی نیز فضاهای مورد نیاز و میزان آنها را مشخص خواهد کرد. بدیهی است که در روند طراحی؛ توجه خاص به ملاحظات دید و منظر و طراحی احجام       بر اساس ویژگیهای سایت برای رسیدن به بهترین دیدها و مناسبترین احجام الزامی بوده است.

  این پروژه (پروژه  دانلود مطالعات مجموعه تجاری اداری تفریحی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طرح نهایی معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل word و ۱۳۶ صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید.