موزه آشمولین – چارلز کوکلر و ریک متر

  موزه آشمولین

  موزه آشمُولین  _ چارلز کوکلر  _ریک متر

  موزه‏ی اَشمــُــلیـــِــن، از سال ۱۶۸۳ قدیمی‏ترین موزه‏ ی عمومی در بریتانیا بوده است. ساختمان قدیم این موزه به دست چارلز ککرل در سال ۱۸۴۵ ساخته شد. در سال ۱۹۹۹، مسئولیت برنامه ‏ریزی در رابطه با طرح توسعه‏ی موزه به معماران ریک مَتر Rick Mather سپرده شد. در طرح جدید فضاهایی افزون بر مساحت موجود و نیز برای سهولت نگه‏داری مجموعه‏های معروف موزه تعبیه شده است.

  موزه آشمُولین چارلز کوکلر ریک متر
  Charles Kvklr Rick meter Ashmolean Museum

  در این طرح ابتدا ساختمان قدیمی موزه مربوط به دوره‏ی ویکتورین برچیده شده، که پشت اثر ککرل قرار دارد و کاربری اصلی آن نگه‏داری مجموعه‏های در حال گسترش بوده است؛ پس از آن نیز تکه بناهایی به تدریج به این مجموعه اضافه شده بودند و از سهولت آمد و شد بازدیدکنندگان در موزه می‏کاستند.

   

  The Ashmolean Museum (in full the Ashmolean Museum of Art and Archaeology) on Beaumont Street, Oxford, England, is the world’s first university museum. Its first building was erected in 1678–۱۶۸۳ to house the cabinet of curiosities that Elias Ashmolegave to the University of Oxford in 1677. The museum reopened in 2009 after a major redevelopment. In November 2011, new galleries focusing on Egypt and Nubia were also unveiled. (Wikipedia)

  4500 تومان – خرید