فایل پی دی اف دتایل های ساختمانی

  فایل پی دی اف دتایل های ساختمانی

  فایل پی دی اف دتایل های ساختمانی-تالیف مزدک اسفندیاری-کتاب های معماری-پروژه کارشناسی معماری-پروژه عناصرجزئیات-پروژه رایگان معماری-فایل های رایگان معماری-دیتیل های رایگان معماری-دیتایل های رایگان معماری

  پی دی اف دتایل های ساختمانی

  فایل پی دی اف دتایل های ساختمانی تالیف مزدک اسفندیاری آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • فایل پی دی اف دتایل های ساختمانی تالیف مزدک اسفندیاری

  فایل پی دی اف  تالیف مزدک اسفندیاری کتاب دیتیل های ساختمانی و روش های اجرایآن نوشته مهندس مزدک اسفندیاری
  در این کتاب به انواع جزئیات و دیتیل های سازه ای پرداخته شده است از جمله مطالب مهمی که در این کتاب آمده است به شرح زیر میباشد :
  دوبل ستون ناودانی
  انواع سقف ها
  جزئیات سقف کامپوزیت
  کنسول بتنی از جنس دال
  اتصال تیر به ستون به صورت مفصلی
  اتصال خورجینی
  روش های اتصال تیر به تیر
  نحوه اتصال ستون به کف ستون
  بادبند ضربدری
  پدستال چیست
  نحوه اتصال بادبند به ستون
  جزئیات دیوار حایل
  جزئیات سازه ای فونداسیون
  شمع بتنی
  شناژ
  نکات مربوز به بتن ریزی
  نکات مهم در آرماتور بندی دیوار
  نحوه وصله کردن آرماتورهای ستون
  و…..

  این پروژه (فایل پی دی اف دتایل های ساختمانی تالیف مزدک اسفندیاری ) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس عناصرحزئیات ساختمانی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایلPDFمی باشد.

  موفق و موید باشید.