مجموعه تصاویر طراحی ویلا

فایل رایگان  مجموعه تصاویر طراحی ویلا -پروژه معماری-پروژه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-طرح ومعماری-پروژه مجموعه تصاویر طراحی ویلا-ضوابط ساختمان–فایل  مجموعه تصاویر طراحی ویلا -فایل رایگان  مجموعه تصاویر طراحی ویلا

تصاویر طراحی ویلا

  مجموعه تصاویر طراحی ویلا آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • مجموعه تصاویر طراحی ویلا

 مجموعه تصاویر طراحی ویلا بی اغراق کلمه« مسکن» یا « خانه» یا آنچه رساننده مفهوم محل سکونت خانواده هاست در همه جوامع مفهومی متعالی و مقدس است. انسانها در بیرون از خانه درگیرنبردی طولانی و دائمی برای زندگی کردن هستند. سرما و گرما و باد و باران همه، بشر، بیرون از خانه را به شکلی تحدید می کند.

هرقدرکه مردم بدوی وقدیمی اند،آنچه«خانه»نامیده می شود اهمیت وارزش بیشتری پیدا می کند.

به طوری که دفاع از خانه وظیفه بزرگی به شمار می رفته است. در قبیله های بسیار ابتدایی خانه بیشتر ناحیه وسیع قبیله است تا بناهای موقتی که خانواده را در برابر باد و باران حفظ می کند یا محلی که انسان شب را آ«جا می گذراند. بدین جهت هر بیگانه ای که بی اجازه بر خاک مقدس ( در اصل خانه قبیله بشمار می رود) قدم بگذارد، محکوم به مرگ است.

اگر به دورانهای اولیه زندگی انسان بر گردیم، غار، کهنترین سکونتگاهی است که طبیعت به انسان ارزانی داشته و انسان در آن زندگی می کرده است.

دوران نو سنگی به عنوان آغاز تولید مواد غذایی و خروج انسان از حالت مصرف کننده صرف به تولید کننده مواد غذایی مورد نیاز است. در حقیقت دوران نو سنگی دوران اسکان و روی آوردن انسان به خانه سازی است. ویل دورانت در این باره می گوید: در همین عصر نو سنگی است که مقدمات فن خانه سازی مشاهده می شود از انسان دیرینه سنگی هیچ اثری به جای نمانده است تا از روی آن بتوانیم فرض کنیم خانه و جایگاه دیگری جز غار وجود داشته است. ولی هنگامی که به اثار نو سنگی می رسیم بعضی از لوازم خانه سازی، مانند نردبان ، قرقره و اهرم و پاشنه در را مشاهده می کنیم.

این پروژه (فایل رایگان  مجموعه تصاویر طراحی ویلا) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و کاربرد نرم افزار  نیز مناسب می باشد.

برای دانلود فایل روی عکس زیر کلیک کنید:

تصاویر طراحی ویلا

این پروژه شامل ده تصاویر ویلا بهمراه عکس پلان می باشد.

موفق و موید باشید.

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.