فایل رایگان مجموعه تصاویر فونداسیون

فایل رایگان  مجموعه تصاویر فونداسیون -پروژه معماری-پروژه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-شناخت مواد و مصالح-پروژه مجموعه تصاویر فونداسیون-مصالح ساختمانی–فایل  مجموعه تصاویر فونداسیون -فایل رایگان  مجموعه تصاویر فونداسیون

  مجموعه تصاویر فونداسیون آنچه در این پروژه خواهید خواند:

فایل رایگان مجموعه تصاویر فونداسیون

انواع فونداسیون فونداسیون ها را نسبت به نوع مصالح و سیستم ساخت آن می توان به دو گروه تقسیم کرد : گروه اول شامل انواع فونداسیون از نظر نوع مصالح آن مانند فونداسیون های سنگی ، آجری ، شفته ای ، بتنی ، گروه دوم شامل انواع فونداسیون از نظر سیستم ساخت آن مثل : : فونداسیون های تکی ، نواری ، صفحه ای ، فونداسیون مشترک و فونداسیون های کلاف شده می باشد .

۱ .فونداسیون سنگی : این فونداسیون از سنگ های طبیعی و در مناطقی که سنگ ارزان در دست رس باشد ساخته می شود سنگی که در برای این گونه فونداسیون ها انتخاب می گردد باید سالم ( نپوسیده ) بوده و از انواع سنگ های لاشه شکسته باشد سنگ های قلوهای به علت صیقلی و مدور بودن آن برای بی سازی مناسب نمی باشد زیرا حالت ناپایدار به فونداسیون می دهد . سطح فونداسیون سازی با سنگ باید از دیوار هایی که روی آن قرار دارد وسیع تر و از هر طرف دیوار حداقل ۱۵ سانتیمتر عنوان ریشه گسترش داشته باشد . فونداسیون سازی با سنگ با دو نوع ملات صورت می گیرد

چناچه بار و فشار کم باشد ملات سنگ ها را از نوع گل آهک و چنانچه بار زیاد باشد ملات ماسه سیمان انتخاب می شود و استفاده از ملات ماسه سیمان ، ماسه و آهک و یا ملات باشد و از فونداسیون های سنگی فقط و ساختمانهای یک طبقه . فونداسیون دیوارهای محوطه استفاده می شود.

این پروژه علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس شناخت مواد و مصالح نیز مناسب می باشد.

این پروژه شامل یک فایل فشرده تصاویر می باشد.

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید:

مجموعه تصاویر فونداسیون

موفق و موید باشید

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.