پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی

  پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی

  این پاور پوینت شامل :

  شاتکریت

  تاریخچه شاتکریت

  (ACI) تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللی

  شاتکریت هم اکنون در جهان به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرد :

  (DMS) 1.مخلوط خشک

  معایب روش (DMS)

  (WMS) 2.مخلوط تر

  مزایای اجرایی

  مقاومتهای مکانیکی

  چسبندگی بین بتن و میلگرد

  کاهش نفوذ پذیری

  مزایای زمانی

  کاربرد WMS در تعمیرات سد ها

  توصیه های مهم در تعمیرات سد در شاتکریت

  1.  لایه لایه شدن

  2 . درز انقباض و انبساط

  3. آب بندی سطوح زیر کار ، میباشد که شامل 42 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  تاریخچه شاتکریت

  تاریخچه شاتکریت به سال 1910 بر میگردد.در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید. و بعد نامهای چون گان گریت ،پنو کریت،بلاست کریت و جت کریت بکار برده شده است……..

  اما در سال 1930واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه آمریکا بکار برده شد.وتا کنون مورد استفاده قرار میگیرد.

  شاتکریت هم اکنون در جهان به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرد :

  1.مخلوط خشک

  1. مخلوط تر

  مقاومتهای مکانیکی

  میزان نسبت آب به سیمان(w/c) در شاتکریت مخلوط خشک بین 0.5-0.3 و در مخلوط تر بین 0.4-0.55 میباشد.

  مقاومت فشاری در محدودهای بین 250-480 (kg/cm2) که با افزایش میکرو سیلیکا به بیش از 550(kg/cm2) هم میرسد.

  1.  لایه لایه شدن

    یکی از مسایل مهم در تعمیرات با شاتکریت، چسبندگی به لایه زیر کار است.به خوبی آب بندی نشدن زیر کار و سیکل های ذوب و انجماد داخل ترکها، باعث لایه لایه شدن میگردد.

  2 . درز انقباض و انبساط

  شاتکریت نیز مانند هر بتن دیگر نیازمند درز انقباض و انبساط است،که این فاصله ها متغیر است و در محدوده بین 5 تا 10 سانتیمتر می باشد.

   

  3. آب بندی سطوح زیر کار

  در صورتی که آب بندی بخوبی صورت نگیرد،ترکها وشکافها با جذب رطوبت کاملاً از آب اشباع شده و پس از اجرای شاتکریت در اثر سرما رطوبت داخل این ترکها،به یخ تبدیل شده و موجب از بین رفتن لایه شاتکریت  می گردد.