پروژه طراحی ویلای توریستی

  پروژه طراحی ویلای توریستی

  پروژه طراحی ویلای توریستی-پروژه معماری-پروژه طرح معماری-پروژه کارشناسی معماری-پروژه اقامتی-پروژه توریستی-پروژه اقامتی-پروژه اتوکد -پروژه طراحی ویلای توریستی

  طراحی ویلای توریستی طراحی ویلای توریستی طراحی ویلای توریستی طراحی ویلای توریستیپروژه طراحی ویلای توریستی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

   • پروژه طراحی ویلای توریستی

   • پلان

   • نما

   • برش

   • سایت پلان

   • و سایر جزئیات اجرایی

  پروژه طراحی ویلای توریستی توریسم امروزه بـه عنوان یـک صنعت ویـک امـر سود آور در تمـام زمینــه های سیاسی , اقتصادی وفرهنگی بشمار می آید ودولتها در برنامه های توسعه ، توجه خاصی به آن مــی نمایند ، امری که تا بحال درکشور مــا به طور خیلی جدی جا نیفتاده وبــا فراز ونشیبهای بسیاری در گیر است .

  نقش واهمیت توریسم در زمینه تربیت روانی و فکری و همچنین اهمیت توریسم بـه عنوان یک صنعت درآمد زا برای دولت ومردم بومی هر بخش از کشور بر کسی پوشیده نیست .

  طراحی ویلای توریستی جهانگردی بــا پدید آوردن تفاهـم متقابل میان ملتها بــه پیشبرد واستقرار صلــح جهانی کمکهای شایسته ای می کند .

  جهانگردی به هیچ وجه یک پدیده وارداتی نیست , بلکه در دین اسلام نسبت به آن توجـه شده وایران به عنوان یک کشور توریستی دارای جاذبه های فراوانی می باشد .

  طراحی ویلای توریستی متأسفانه در زمینه سیاحت این خطر وجود دارد که آن دسته از کشورهای پذیرای جهانگرد کــه هنوز از رشد اقتصادی کافی برخوردار نیستند , تحت تأثیر فرهنگ وآداب جهانگـردان کشورهای توسعه یافته قرار گرفته ورفته رفته در آن فرهنگ مستحیل شده وآداب سنتی و روشهای خود را به فراموشی بسپارند .

  در صنعت توریسم عصر حاضر ترتیبی برای آشنایی جهانگردان ، بــا فرهنگ جامعه میزبان اندیشیده نشده وگاهی اوقات موسساتی که این امر بدانها محول شده بــه جهانگردی صرفاً بعنوان صنعتی پولساز می نگرند که باید اوقات فراغت جهانگردان را به دور از پیچیدگیهای فرهنگی جوامع میزبان پرکند .

  طراحی ویلای توریستی صنعت گردشگری از دو طریـق مستقیم وغیـر مستقیم اشتغال ایجاد می کند زیـرا صنعت توریسم یک صنعت خدماتی محسوب می شود ومی تواند مشاغل گوناگونی در بازارهای کار عرضه کند ,در این صنعت خدماتی نیروی انسانی بیش از هر بخش دیگری اهمیت می یابد به موازات افزایش توریستها ، نیاز به نیروی انسانی بالا می رود واین بـه ویژه در کشورهای در حال توسعه مهم به نظر می رسد وتا حدودی می تواند مشکل بیکاری را در ایـن جوامع بر طرف کند .

  این پروژه (پروژه طراحی ویلای توریستی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح معماری و طراحی فنی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد می باشد.

  موفق و موید باشید.