خانه پلان دانشکده هنر و معماری

پلان دانشکده هنر و معماری