طراحی دانشکده هنر و معماری

  طراحی دانشکده هنر و معماری

  پروژه  طراحی دانشکده هنر و معماری-پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-طراحی آموزشی-پروژه طراحی دانشکده هنر و معماری-جزئیات معماری–بازسازی معماری-پروژهطراحی دانشکده هنر و معماری

  طراحی دانشکده هنر و معماری

  طراحی دانشکده هنر و معماری

  طراحی دانشکده هنر و معماری

  طراحی دانشکده هنر و معماری

    طراحی دانشکده هنر و معماریآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی دانشکده هنر و معماری

  • پلان ها

  • برش

  • نما

  • سایت پلان

  • جزئیات

   طراحی دانشکده هنر و معماریآنچه مراکز خرید، پاساژها و دیگر اماکن آموزشی جدید رااز بازارها متمایز می کند نبود فضاها ومکان های غیر آموزشی در این مراکز است .مطالعات جامعه شناسی و روان شناسی بسیاری در کشورها ی توسعه یافته در خصوص رفتار مراجعه کنندگان به مراکز خرید وپاساژها صورت گرفته است. نتیجه این مطالعات بیانگر این موضوع است که بسیاری از مراجعه کنندگان اساسا برای خرید کردن به این گونه مراکز مراجعه نمی کنند و انگیزه ها و اهداف متفاوتی برای استفاده از چنین فضاهایی برای مراجه کنندگان وجود دارد.

  مرکز آموزشی معماران وشهرسازان به عنوان تولیدکنندگان فضا نیازمند توجه به خواسته ها و انگیزه ها ی مصرف کنندگان نهایی فضااز جمله مسائلی است که آشنایی معماران با ان  می تواند معماران را درطراحی فضاهای خلاقانه یاری رساند.

  مرکز آموزشی تغییر ماهیت آموزشی فضاهای مراکز خرید وپاساژها از کارکرد صرف آموزشی به مراکز آموزشی تفریحی و ایجاد فضاهایی برای اوقات فراغت و تفریح در این گونه مراکز از سالیان گذشته در کشورهای توسعه یافته رواج یافته است درچند سال اخیر نیز در کشور ما رایج شده است بسیاری از مراکز آموزشی به ویژه آنهایی که از نظر موقیعت دسترسی درمجاورت محلات مسکونی وپر ازدحام واقع نشده اند با ایجاد فضاها ومکان هایی برای اوقات فراغت واستراحت مراجعه کنندگان نیازهای یک جامعه مدرن  شهری را مد نظر قرار داده اند.

  مرکز آموزشی لذا در این پروژه که در منطقه۵ تهران واقع شده سعی شده با توجه به این موضوع یک مجتمع آموزشی تفریحی طراحی شود که علاوه برتامین نیازهای ساکنان آن منطقه وکم کردن سفرهای درون شهری برای شهروندان آن ناحیه فضایی تفریحی را نیز برای مراجعه کنندگان فراهم آورد.

  این پروژه (پروژه  طراحی دانشکده هنر و معماری) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طراحی فنی  نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل autocad می باشد.

  موفق و موید باشید.