پروژه ی پاورپوینت نگرش فرهنگی اجتماعی

  پروژه ی پاورپوینت نگرش فرهنگی اجتماعی

  پروژه ی پاورپوینت نگرش فرهنگی اجتماعی

  پروژه ی پاورپوینت نگرش فرهنگی اجتماعی آنچه در این پروژه خواهید دید

   

  • نگاه فرهنگی به معماری
  • فرهنگ
  • رابطه ی فرهنگ و معماری
  • ظرف مکانی و روابط اجتماعی
  • خواندن معماری, عوامل غیر مادی تعیین کننده
  • نظریه ی علیت اقلیم درفرم معماری
  • نظریه ی جبرشکل سازه
  • نظریه ی علیت سایت در شکل بنا
  • عامل  فرهنگی –  اجتماعی
  • نحو فضای معماری: تحلیل روابط اجتماعی فضا
  • نگاه اجتماعی به معماری
  • ابزار خواندن بنا

   

  جامعه شناسان برای واژه ی «فرهنگ» حدود پانصد معنا ذکر کرده اند که پرداختن به تک تک آنها و بررسی نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن معانی و مقایسه ی آن با دین بسی دشوار خواهد بود. ما در اینجا سه گونه تعریف- که هر یک از این گونه ها شامل تعداد زیادی از تعاریف می شود- را پیش می کشیم، سپس رابطه ی دین با هر یک را بررسی خواهیم کرد.

  در برخی تعاریف، فرهنگ دربرگیرنده ی اعتقادات، ارزشها و اخلاق و رفتارهای متأثر از این سه، و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می شود. در گونه ای دیگر از تعاریف، آداب و رسوم شالوده اصلی فرهنگ تلقی می شود و صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در نظر گرفتن پایه های اعتقادی آن، به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی می گردد.

  و بالاخره در پاره ای دیگر از تعاریف، فرهنگ به عنوان «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می دهد» شناخته می شود.

  پس از شناخت سه نوع تعریف از فرهنگ، اینک می گوییم:

  دین- که عبارت است از مجموعه ای از باورهای قلبی و رفتارهای عملی متناسب با آن باورها- اگر با گونه ی نخست از تعاریف فوق مقایسه شود، جزء فرهگ تلقی می شود؛ زیرا فرهنگ در این دیدگاه هم شامل باورهای قلبی دینی و غیردینی و هم شامل رفتارها و اخلاق و آداب و رسوم دینی و غیردینی است. از این رو، «دین» جزء «فرهنگ» و زیرمجموعه ای از آن تلقی می شود.

   

  این پروژه(نگرش فرهنگی اجتماعی), علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس مبانی نظری معماری کاربرد دارد

  این پروژه شامل ۲۴ اسلاید و حجم ۱ مگابایت است.

   

  موفق باشید.

   

   

  فرهنگ اجتماعی در معماری, پاورپوینت معماری, مبانی نظری معماری, فرهنگ در معماری, نگا اجتماعی به معماری, ابزار خواندن در معماری, عامل فرهنگی-اجتماعی