دانلود مجموعه پلان های ساختمان بتنی

  مجموعه پلان های ساختمان بتنی

  پروژه  مجموعه پلان های ساختمان بتنی -پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-عناصر و جزئیات معماری -پروژه عناصر و جزئیات-ساختمان بتنی–پروژه مسکونی-پروژهمجموعه پلان های ساختمان بتنی

  مجموعه پلان های ساختمان بتنی مجموعه پلان های ساختمان بتنی مجموعه پلان های ساختمان بتنی مجموعه پلان های ساختمان بتنی مجموعه پلان های ساختمان بتنی

    مجموعه پلان های ساختمان بتنی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • مجموعه پلان های ساختمان بتنی

  • مجموعه پلان های ساختمان در طبقات مختلف

  • نما

  • برش

  • جزئیات عمرانی و معماری

  مجموعه پلان های ساختمان بتنی بر اساس جمیع اطلاعات گردآوری شده در خصوص پروژه و همچنین تجربیات طراح پروژه، کانسپت طرح در ذهن معمار شکل می گیرد. و در روند طراحی، این کانسپت به ایده ای معمارانه جهت خلق فضای معماری مبدل می شود.

  کانسپت طرح می تواند کاملا انتزاعی و یا کاملا عملکردی باشد در هر حال، کانسپت، عاملی است جهت ایجاد وحدت و یکپارچگی که در تمام مراحل طراحی حضور داشته و در تمام جزییات پروژه قابل درک است. در واقع به نوعی روح حاکم بر طرح محسوب می شود. هر اندازه که طرح دارای کانسپت منسجم تری باشد، در روند تکمیل و یا تغییر آن کمتر معضلی پدید می آید.

  پس از گردآوری اطلاعات مورد نیاز طرح و بر اساس یک ایده جامع، جهت جوابگویی به عملکرد پروژه، باید نحوه سازمان دهی فضایی طرح توسط معمار پایه ریزی شود. نوع سازمان دهی فضایی و ریز فضاهای موجود در برنامه فیزیکی و تعریف چگونگی ارتباط بین آنها، منجر به تهیه دیاگرام فضایی طرح می گردد که بیانگر ارتباط متقابل فضاها در راستای شکل گیری پروژه است.

  طراحی معماری

  بی تردید حساس ترین و پر چالش ترین بخش در فرآیند طراحی معماری، تبدیل ایده به فرم است. این مرحله همان خلق اثر است. نحوه تبدیل ایده به فرم به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از آن جمله می توان از کانسپت پروژه، تجربه طراح و مجموع فرم هایی که رد پایی در ذهن طراح برجای گذاشته اند، نام برد. معمولا جرقه اولیه شکل گیری فرم در یک لحظه زده می شود ولی تکمیل و تطبیق آن با ایده های معماری از یک سو و با عملکردهای مورد نیاز پروژه از سویی دیگر، فرآیندی زمان بر است و مهمترین نقش را در ادامه روند تکمیل طرح بازی می کند.

  در مرحله خلق فرم، بر اساس درک و تجربه مهندس معمار از مباحث سازه ای، تاثیر متقابل سازه و معماری بریکدیگر مدنظر قرارگرفته و هر چه دانش معمار در این حوزه بیشتر باشد، ایده سازه ای پروژه بیشتر پرداخته می شود. گاهی نیز با تاکید مضاعف بر ساختار سازه ای، فرم معماری بر اساس قواعد سازه ای شکل می گیرد.

  این پروژه (پروژه  مجموعه پلان های ساختمان بتنی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و عناصر و جزئیات نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل چندین فایل autocadمی باشد.

  موفق و موید باشید.