بررسی معماری دوره نئوکلاسیک Review neoclassical architecture

  بررسی معماری دوره نئوکلاسیک Review neoclassical architecture

   بررسی معماری دوره نئوکلاسیک Review neoclassical architecture
  بررسی معماری دوره نئوکلاسیک Review neoclassical architecture

   

  •  بررسی معماری دوره نئوکلاسیک Review neoclassical architecture

  • فرانسه

  • فاز اول  دوره لوئی ۱۶

  • فاز دوم دوره حکومت دبرکتوار و امپراطوری

  • انگلستان

  • آمریکا

  • سایر کشورها

  • معماری نئوکلاسیک درسایر کشورها

  • معماری نئوکلاسیک در امریکا

  • معماری نئوکلاسیک در انگلستان

  • معماری فاز اول فرانسه

  • معماری فاز دوم فرانسه

  • کاخ Petit Trionon در ورسای

    بررسی معماری دوره نئوکلاسیک Review neoclassical architecture پروتستان در شمال اروپا شکل گرفت و در تضاد با کاتولیگ افراطی بود.(کاتولیگی که رونسانس ایتالیا و نظام برژوای آلمان را نابود کرده بود). پروتستان در مقابل کاتولیگ به پا خواست تا از این افراط گری،با ابزار معماری باروک جلوگیری کند و در نهایت کاتولیسم شکست می خورد.در سال ۱۶۴۸ افراطی گری باروک شکست خورده و معماری باروک عقب نشینی می کند. از این به بعد معماری باروک در شمال اروپا ادامه می یابد. در این دوره با شکست کاتولیسم و گسترش پروتستان در شمال اروپا، ساختار فکری و اقتصادی پیشرفت کرد.این پیشرفت ساختار فکری،دشمنانی در شمال اروپا برای خود پیدا نمود(کسانی که خواستار حفظ وضع موجود بودند) که یکی از آنتی تزهای آن استبداد فرانسه بود. یعنی طبقه فئودال که در رأس آنها لوئی۱۴ قرار می گرفت.یک طبقه بانکدار در فرانسه به وجود می آید که لوئی ۱۴ رهبر آنها را به زندان می اندازد و بقیه را سرکوب کرده و قدرت خود را گسترش می دهد.

   پیشرفت ساختار فکری در جلوی این استبداد صف آرایی می کند و نظام روشنگری از این تقابل به وجود می آید که این روشنگری پایه های انقلاب را می گذارد و استبداد فرانسه سقوط می کند.سقوط استبداد شروع دوران مدرنیسم در اروپا شد و دوره های معاصر از این دوره شروع می شود.گسترش پروتستان، نظام اسکولاسی (Scholastic) در اروپا را شکست داد(در فارسی به اسکولاسی،الاهیات یا نظام مدرَسی گفته می شود).در نظام اسکولاسی یا دگما بر این باور بودند که هر بحث علمی که در قالب مذهب ….ادامه در فایل دریافتی میباشد که دارای ۱۷ صفحه فایل word میباشد….

   با تشکر از خرید شما.