برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری

  برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری:

  پروژه برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری-برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری زمین مجموعه در اصفهان قرار داره و مربوط به محدوده حدفاصل خیابان امام خمینی و شهیدان

  برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری

  برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری آنچه در این پروژه خواهید خواند:

   

  • برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری

  این جهانگرد است که می تواند با سفرهای بیشتر تعداد بیشتری از این مکانها را ببیند و با مردم گوناگون از سراسر دنیا از نزدیک با واسطه یا بی واسطه ارتباط برقرار کند ، با آنها به سخن بنشیند . بنگرد آیا آنها جهان را چون او بزرگ یا کوچک می بینند .

  خوشا به حال آنهایی که زمانی را برای نگریستن به نیلوفر زیبای آبها کنار گذاشته اند . خوشا به حال آنان که بزرگتر از آنند تا به فرهنگ های مختلف تنفر بورزند . می خواهند زندگی کنند و عظمت آفرینش را ازیاد نمی برند و زیر چتر خداوند زندگی می کنند .شاید برخی بپندارند توریسم ترانه تنهایی است ، یا جهانگردی صرفاً فرار از زندگی یکنواخت یا اینکه جهانگردان بخاطر گذاران وقت سفر می کنند یا اینکه آنها به دنبال قبیله گمشده خود هستند ولی هرچه جستجو می کنند آنها را نمی یابند .

  من بر این اندیشه ام که جهانگردی ، جز موارد لهو لهب ، هرچه که باشد ، ارزش خود را دارد . علم روزی چند شاخه داشت ، مثل فقه و اصول ، طب و ریاضیات ، نجوم و فلسفه . ولی امروزه بر پایه همان علوم اولیه هزاران شاخه پیدا کرده است . شاخه شاخه ها خود شاخه برآورده اند . سازمان جهانی جهانگردی روز پنجم مهرماه را روز جهانگردی اعلام نموده است ، یعنی جهانگردی‌نیزدرفرهنگ انسان‌امروزجای شایسته خودراپیدا کرده‌است وهمچنان که زمان می گذرد ، نگاه بیشتر و بیشتر به گستره فرهنگ جهانگردی هدایت می شود .

  قطار صنعت توریسم با شتابی شگرف ، برریل بی پایان شگفت ، در فلات فریبای فرهنگ پیش می راند تا به ایستگاه بزرگ انسان بی مرز فرزانه برسد و ماهم باید با چمدانهائی پر از کرامت انسانی ، پس از توقفی کوتاه بلیت یکسره به سرزمین بهشت آسای هشیواری انسان بخریم .

  این پروژه(برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس طرح و معماری موثر است.

   

  این پروژه شامل یک فایل پی دی اف می باشد.

   

  موفق باشید