قرن چهاردهم رنسانس اولیه – Quattrocento – High Renaissance

  قرن چهاردهم رنسانس اولیه – Quattrocento – High Renaissance

  قرن چهاردهم رنسانس اولیه - Quattrocento - High Renaissance
  قرن چهاردهم رنسانس اولیه – Quattrocento – High Renaissance
  • قرن چهاردهم رنسانس اولیه – Quattrocento – High Renaissance

  • تحولات اقتصادی ایتالیا.

  • معماری گونیک

  • ذهنیت و اهداف اصلی در رنسانس

  • شهرهای مهم ایتالیا در زمان شکوفایی اقتصادی

  • تأثیر اتفاقات اقتصادی بر روی جامعه و سیاست

  • نگاهی به تغییرات و تأثیر جو حاکم به هنر و معماری

  • هنرمندان رنسانس

  • تفاوت جامعه وسطی و رنسانس (درساختارهای فکری)

  • معماری رنسانس

  • بررسی دیگر مناطق اروپا در دوره رنسانس متعالی

  • اهداف حمله اسپانیا به ایتالیا

  قرن چهاردهم رنسانس اولیه – Quattrocento – High Renaissance تحولات اقتصادی ایتالیا ← کشتی رانی در دریای مدیترانه و شکوفایی اقتصادی .به طور خلاصه تحولاتی که در ایتالیا شروع شد منجر به رنسانس یا تولد دوباره شد .در رم باستان اصل انسان محوری حاکم بود که خود را در معماری به صورت حمام های بزرگ و آمفی تأتر نشان می داد و در این دوره (ایتالیای قرن ۱۹) ایتالیایی ها خواستند که گذشته را تکرار کند با همان اصل انسان محوری (که به لحاظ رومانتیک نیز برای آنها با ارزش بود) باز سازی گذشته ای که احساس و منظق دو سر آن بوده اند و به اصل هم باید اشاره کرد کتابت از آن یعنی انسان قرن وسطی انسانی بود که با نگاهی احساسی و اعتقادی به جهان ولی با مادی شدن جو ایتالیا در آن دوره این احساس گرایی های خود را به منطق داد .

  انسان گرایی و منطق محوری رابطه ای بسیار نزدیک و مستقیمی با یکدیگر دارند چرا که منطق جای اعتقاد و باور را می گیرد در اصل در این زمان به جای آن که به یک چیز باور داشته باشند به دنبال علت وجودی آن چیز می گردند و این همان روش عملی است ،روش علمی زاده منطق و تجربه است .با توجه به این شرایط و جو به وجود آمده معماری آن دوره نیز معماری خاص است چرا که معماری همیشه محصولی از تفکرات و تحولات اجتماعی – اقتصادی یک دوره از تاریخ است… ادامه در فایل دریافتی میباشد که دارای ۲۰ صفحه فایل Word میباشد…

  با تشکر از خرید شما.