پروژه پاورپوینت منظر شهری

  پروژه پاورپوینت منظر شهری:

  پروژه معماری-پروژه پاورپوینت منظر شهری

  پروژه پاورپوینت منظر شهری

  پروژه پاورپوینت منظر شهری آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  ۱٫تعریف و معرفی منظرشهری

  • ادراک در منظر شهری
  • مفهوم منظرشهری
  • زیرسیستم های منظرشهری
  • انواع منظرشهری برحسب نقش و مفهوم

   

  1. سیر تحول زیباسازی منظر شهر
  • طراحـــی منظـــر در دوره باستـــــان
  • طراحــی منظـــر در دوره ی کلاسیـــسیســم
  • دوران آرمانگــــــرایــی و اصلــــاح شهـــــری
  • دوره فن گــــرایــــی شهـــری و توسعـــه طلبـــی
  • دوره ی جامع نگری و کلگرایی، ترقی خواهی و سلطه ی روش علمی
  • دوره ی فراینـد طراحـی، نسبیت گرایـــی
  • دوره ی طراحـی تعاملـی – ادراکـی – پایـــدار

   

  ۳ . منظـــــر شهــــــری در پیـــــاده رو

  • تعاریف و مفاهیم
  • شاخص های مطلوبیت منظـــرشهــری مسیــر پیـــاده رو
  • . عناصر منظــر شهــــری مسیـــر پیـــاده

   

   

   

  ادموند بیکن بر این اعتقاد است که ساختن شهر یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری است که شکل آن همواره شاخص شناخت بی رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بود. او مجموعه تصمیمات مردم ساکن آن شهر را تعیین کننده شکل آن می داند و به نظر او در شرایط خاص، حاصل تاثیر این تصمیمات در یکدیگر قدرتی است چنان روشن و شکیل که به زاده شدن شهری اصیل می انجامد.
  بیکن در بخشی از کتاب «طراحی شهرها» به عنوان «شهر حاصل عملی ارادی» بر این تصور که شهرها یک جور حادثه عظیم اند که خارج از اختیار و اراده انسان رخ داده و صرفاً از قانونی تغییر ناپذیر تبعیت می کنند، خط بطلال کشید. .
  به همین قیاس می توان گفت که منظر شهری نیز بعنوان یک شاخص و نماد درجه و کیفیت تمدن و روحیات جمعی هر ملت و قومی حاصل تصمیمات و تصورات مردم آن شهر است و منظر شهری حاصل عمل ارادی و نه محصول اتفاقی یا خارج از حیطه قوانین و قواعد انسان فهم است.
  با وجود اینکه امروزه دیگر بر تصور «خارج از اراده انسانی بودن شهر» پافشاری نمی شود و تقریباً همگان با نظر بیکن هم عقیده اند اما هنوز تصور دیگری با قوت و قدرت پابرجاست و آن تحلیل و تفسیر شهر و منظر شهری بدون توجه به انسان هم به عنوان سازنده آن و هم بعنوان ادراک کننده آن است.

   

   

  این پروژه(پروژه پاورپوینت منظر شهری)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس تحلیل فضای شهری موثر است.

   

  این پروژه شامل۵۰ اسلاید می باشد.

   

  موفق باشید

   

   

   

  پاورپوینت معماری, پروژه پاورپوینت منظر شهری, منظر شهری, طراحی شهری ,تحلیل فضای شهری, پاورپوینت معماری , پاورپوینت معماری , تحلیل بنا, پاورپوینت معماری