دانلود پاورپینت فرآیند طراحی در معماری

  دانلود پاورپینت فرآیند طراحی در معماری

  دانلود پاورپینت فرآیند طراحی در معماری

  دانلود پاورپینت فرآیند طراحی در معماری

  توضیحاتی در رابطه با دانلود پاورپوینت فرآیند طراحی در معماری :
  تعداد برگ :۴۰ اسلاید

  فهرست مطالب پاورپوینت موجود در فایل :

  طراحی چیست؟

  نقش دگرگون شونده طراح

  طراحی از راه ترسیم

  طراحی از راه علم

  نقش های آینده طراح

  مسیر فرآیند طراحی

  مسئله ها و راه حل ها

  الگویی از مسئله های طراحی

  قلمرو محدودیت های طراحی

  نقش محدودیت های درونی و بیرونی

  کارکرد محدودیت های طراحی

  مرکز بهاییت در هند

  تفکر خلاق

  خلاقیت در طراحی

  اصول راهنما

  اصول وبرنامه طراحی

  راهبردهای طراحی

  فوت و فن های طراحی

  دام های طراحی

  طراحی با نقشه ها

  نتیجه گیری

  بخشی از آنچه در این پاورپوینت میخوانید:

  ”توجه به اندیشیدن به مثابه مهارت ،به جای موهبت ،اولین گام برای انجام دادن کاری در جهت بهبود آن است.“   ادوارد دی بونو

  طراحی به مثابه یک فرآیند متمرکز

  مسئله های طراحی

  طراحی مستلزم چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  – قابلیت فنی

  -درک زیبایی شناسانه

  -درک طبیعت استفاده کنندگان و نیازهایشان

  طراحی مستلزم فرآیند ذهنی پیچیده ای از توانایی دست یافتن به انوا ع زیادی از اطلاعات در آمیختن آنها در مجموعه ای منسجم از ایده ها و نهایتاً ،به وجود آوردن شکلی تحقق یافته از آن ایده هاست.

  زنبورباساختن کندویش بسیاری از معماران را شرمنده می کند ولی

  آنچه بدترین معمار را از برترین زنبور ممتاز میکند این است که معمار

  ساختمان خود را پیش از آنکه در واقع بنا کند در تخیل خود برپا می کند……