پاورپوینت معماری پایدار

  پاورپوینت معماری پایدار

  این پاور پوینت شامل :

  • فهرست
  • مقدمه
  • معماری سبز
  • کلیات و اهداف در معماری سبز
  • موضوعات مطرح در معماری سبز
  • دستور العمل اجرایی معماری سبز
  • مصالح سبز
  • معرفی معماران سبز
  • سوال کلی در مورد طراحی پایدار از پنج معمار معروف
  • معرفی نمونه های معماری پایدار
  • برج اکو شهری عمودی در میان شهر افقی
  • ساختمان اداری مالیات داخلی ناتینگهام
  • ساختمان لویدز
  • دادگاه بوردو
  • بام باغ ضرورت معماری پایدار
  • تعریف بام باغ
  • مزایا بام سبز
  • نصب توربین برای ساختمانها در انگلیس
  • کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان
  • آشیانه ای متخلخل
  • پروژه وینسنت
  • برج باد
  • گرمای بدن انسان،راهکار جدید تامین انرژی گرمایی در ساختمانها
  • برج زنده در شهر رن فرانسه
  • برج مسکونی در بمبئی
  • پاویون هلند
  • بانک آلمان
  • نورمن فاستر
  • برج الطاقه, برج انرژی خاورمیانه
  • ساختمان آکادمی علوم
  • کالا تراوا  نردبانی به سوی خورشید
  • مجموعه ساختمان های اداری وزارت نفت
  • آسایشگاه و مرکز سالمندان ، اتریش
  • منابع    ، که شامل 62 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  معماری سبز

  معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار می باشد که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی ومصرفی عصرحاضراست. معماری و فن آوری میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند.  معماری “های تک” با منطق خشک تولید کلان واستفاده بی مهابا از تکنولوژی و تلفیق با کارکردگرائی شدید منجر به محیط های خنثی و بی مصرف شد حساسیت در برابر چنین وضعیتی روابط گسترده تر،از جمله ساخت مکان ،مصرف انرژی ،شهر سازی و آگاهی زیست را بوجود آورد بطوریکه امروزه اکوتک(تلفیق طبیعت با تکنولوژی) را در مقابل های تک قرار داده است.

  موضوعات مطرح در معماری سبز :

  1-صرفه جوئی در انرژی
  2-مسائل جهانی زیست محیطی
  3-بهینه کردن پروسه تولید مصالح

  4-بهره گیری از اصول معماری محلی
  5-استفاده از فضای سبز برای کمک به حفاظت محیط زیست

  دستور العمل اجرائی معماری سبز :

  1-در مناطق توسعه یافته ساخت و ساز کنید
  2-پروژه و نقشه های چند منظوره طراحی کنید
  3-دسترسی به حمل و نقل عمومی ، مسیرهای عبور دوچرخه

  و دسترسی پیاده به خدمات اساسی براحتی فراهم باشد

  4-ساختمانهای قدیمی را بازسازی کنید
  5-ساختمان ها را با توجه به حداقل رساندن فشردگی محیطی
  مستقر سازید ومناطق دست نخورده را حفظ کنید
  6-از گیاهان بومی و اقلیمی با توجه به ویژگیهای آنها بهره برداری گردد.