پاورپوینت تحلیل طراحی پارک پیاده روی بابلسر

  پاور پوینت تحلیل طراحی پارک پیاده روی بابلسر

  پاورپوینت تحلیل طراحی پارک پیاده روی بابلسر

  پاور پوینت تحلیل طراحی پارک پیاده روی بابلسر

  این پاور پوینت شامل : 

  •  شناخت عناصر طبیعی سایت( پارک پیاده رو)
  • شناخت عناصر مصنوع
  • تعیین چشم انداز و واهداف کلی
  • بررسی جدول امکانات و محدودیتها  
  • بررسی خصوصیات کالبدی عملکردی
  • افزایش رغبت ساکنین بومی جهت استفاده ازمجموعه
  • افزایش حضور مسافرین و بالا بردن سطح رضایتمندی آنان ، که دارای 31 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  فضای سبز شهری یکی از عناصر ساختار شهری است که جزء فضاهای باز شهری به شمار می آید و دارای پوشش گیاهی است. از این فضاها می توان به عنوان لایه های تنفسی سیستم شهری نام برد که دارای عملکردهای مختلفی مانند زیباسازی شهر، تعدیل کننده شرایط محیطی و محل گذران اوقات فراغت می باشد.
  این فضا در درجه اول از نظر مسایل زیست محیطی و در درجه دوم از نظر گذران ساعات فراغت به عنوان مراکز تفریحی و فرهنگی حایز اهمیت است. در این تحقیق ابتدا نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پارک 8 شهریور سمنان شناسایی و وضع موجود آن با استفاده از روش
   SWOT در خصوص عناصر طبیعی و مصنوع پارک تحلیل و الگوی مناسب پارک پیشنهاد شده است. هم گام با آن نیازهای فزاینده شهر سمنان به فضای تفریحی-فراغتی و فضاهای سبز ویژه شهروندان و جذب طبیعت گرد شهری با نظر سنجی از کاربران بررسی شده است.

  فرایند«سبز» در معماری فرایند جدیدی نیست . این فرایند از هنگامی که مردم برای اولین بار غاری رو به جنوب را از لحاظ دمایی مناسب تر از غار رو به شمال یافتند وجود داشته است. موضوع جدید درک این مطلب است که فرایند سبز برای محیط های مصنوع و ساخته انسان بهترین فرایند برای طراحی است و تمام منابع وارده به ساختمان ، مصالح آن ، سوختن یا اشیاء مورد استفاده کاربران نیازمند درگیری یک معماری پایدار برای تولید هستند.