پروژه پاورپوینت ساختمان با مصالح بنایی

  پروژه پاورپوینت ساختمان با مصالح بنایی:

  پروژه معماری- پروژه پاورپوینت ساختمان با مصالح بنایی

  پروژه پاورپوینت ساختمان با مصالح بنایی

  پروژه پاورپوینت ساختمان با مصالح بنایی آنچه در این پروژه خواهید دید:

  این مجموعه شامل ۶۰ عکس از ابتدای شروعِ پی کنی تا پایان کف سازی و نما کار می باشد.

   

  زلزله و نکات مهم در ساختمان سنتی(مصالح بنایی+ کلاف افقی) زلزله جدی ترین حادثه طبیعی است که منجر به آسیب های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار شدید می شود. آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله در پیوست ۱ خود درجه بندی خطر نسبی زلزله را برای شهر ها و نقاط مختلف ایران بر اساس چهار تقسیم بندی خطر نسبی زلزله شامل :

   

  کم،متوسط،زیاد و خیلی زیاد انجام داده است که بهبهان را در درجه خطر نسبی زیاد قرار داده و این بیان کننده وضعیت خاصی است برای مردم، دست اندرکاران و ادارات مرتبط و نیز مهندسان و هم چنین سازندگان مسکن و سایر مجریان پروژه های عمرانی و زیربنایی و …

   

  مبحث زلزله بسیار گسترده بوده و سعی داریم که در مقالات متعدد اطلاعات لازم برای کاربران محترم در رده های مختلف ارائه نماییم و لیکن در این مقاله کلیاتی از توصیه های لازم الاجرا در بخش ساختمان سازی سنتی که توسط آیین نامه های معتبر و مقررات ملی ساختمانی ایران صادر شده یادآوری می کنیم:

   

  ۱-در ساختمان های با مصالح بنایی،شناژبندی افقی و قائم اجباری است.

  ۲-طول ساختمان (زیر بنا) از سه برابر عرض آن یا ۲۵ متر بیشتر نباشد.در غیر اینصورت استفاده از درز انقطاع الزامی است.

  ۳-ساختمان نسبت به هر دو محور اصلی تقریبا قرینه باشد.

  این پروژه(ساختمان با مصالح بنایی)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس عناصر جزئیات موثر است.

   

  این پروژه شامل ۶۰اسلاید و حجم ۲ مگابایت می باشد.

   

  موفق باشید

   

   

   

  ساختمان با مصالح بنایی, مجموعه عکس, پاورپوینت معماری, آرماتوربندی ,پی کنی, پاورپوینت معماری , نماکاری , عایق کاری, مبانی نظری  , پاورپوینت معماری