پاورپوینت هنر کاشی کاری در معماری

  پاورپوینت هنر کاشی کاری در معماری

  این پاور پوینت شامل :

  • چپ کردن
  • سرشک کردن
  • ماسه نرم
  • آب پاشی
  • ریختن دوغاب سیمان
  • تقسیم کار
  • آرماتور بندی
  • بتن ریزی
  • بلند کردن کار
  • تمیز کردن
  • وسایل و تجهیزات کارگاه
  • نصب قطعات
  • مواد استفاده شده در ساخت کاشی هفت رنگی
  • ساخت کاشی هفت رنگی از طراحی تا ساخت
  • نقشه را به آرامی از روی کاشی برداشته و روی کاشی ها را فوت می کنند تا گرد اضافی برود و هاله ای از طرح باقی بماند
  • گذشته و حال
  • هفت رنگی
  • کاشیکاری های مدرسه دارالفنون
  • مدرسه خان
  • مدرسه ضیایه
  • مدرسه صدر بازار
  • مدرسه هارونیه در مشهد
  • مدرسه شوکتیه در بیرجند
  • آیینه کاری
  • استاد محمد حسین خانی  ، که شامل 61 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  معرق :

  کیفیت معرق به لحاظ جنسیت تفاوت زیادی نداشته اما درگذشته مواد خالص تری استفاده(به عنوان نمونه در حال حاضر از خاک رس بجای سیلیس استفاده میکنند که تفاوت زیادی بین سیلیس و خاک رس به لحاظ کشش و جذب لعاب وجود دارد سیلیس لعاب را خوب به خود میکشد و با جسم کاشی یکپارچه میشودو بعد از مدتی نمیریزد)میکردن

  دقت مضاعف در ساخت کاشی  در گذشته برای نصب بجای سیمان از گچ و بجای آرماتور از الیافی بنام ساسو (نوعی علف)استفاده می شده است.البته گچی که برای اینکار استفاده میشده گچ خالص نبوده بلکه شبیه گچ و خاک است زیرا گچ خالص بعداز گرفتن اضافه حجمی دارد که باعث پرانده شدن و خراب شدن کار میشود.

  بعلت استفاده از گچ در کارهای قدیمی با رسیدن رطوبت کار بر میگرددبه عنوان مثال مسجد آیت الله بروجردی که معرق آن 40سال عمردارد تنها در قسمتهای که برف و یخ روی آن مانده تخریب و نیاز به بازسازی پیدا کرده است.

  به علت آنکه اکثر کارها با دست انجام می شده کاشی های با کیفیت کم از گردونه خارج می شده.