دانلود پاورپوینت معماری دیکانستراکشن

  دانلود پاورپوینت معماری دیکانستراکشن

  دانلود پاورپوینت معماری دیکانستراکشن – معماری دیکانستراکشن -سبک های معماری – معماران سبک دیکانستراکشن- آثار معماران سبک دیکانسراکشن-

   

  معماری دیکانستراکشن

   

  معرفی سبک دیکانستراکشن

  سبک دیکانستراکشن را به نام های مختلفی مانند ساختار شکنی و شالوده شکنی نام گذاری میکنند زیرا  سبک دیکانستراکشن Deconstruction نگرشی چند وجهی و چند معنایی داشته است . چیزی که بیش از همه در این عرصه واجد نقش است فلسفه است یا دقیق تر گرایش های فلسفی که  موجب دگرگونی در گرایش های معماری شده اند و دیکانستراکشن هم شامل بیشتر رشته های اندیشمندی یا علوم انسانی می گردد .منبع الهام معماری دیکانستراکشن چند معنایی است.

  معماران سبک دیکانستراکشن:

  • فرانک گهری Frank Gehry
  • پیتر آیزنمن Peter Eisenman
  •  زاهاحدید  Zaha Hadid
  •  رم کولهاس Rem Koolhaas
  •  دانیال لیبسکند Daniel Libeskind

  مهم ترین ساختمان های سبک دیکانستراکشن

   • مرکز هنری و بصری وکسنر Wexner Center for the Arts
   • مرکز گردهمایی کلمبوس از پییتر آیزنمن
   • موزه کاستل وِ کیو و باغ گام های از دست رفته

  درکتاب « پیچیدگی وتضاد» ونچوری یورش اولیۀ به تمام معنا دقیقاً به آن کیفیاتی است که معمار خلوص گرای ویگلی ظاهراً درآرزوی آن است

  پس چگونه انگیزۀ دیکانستراکت می کند ، او احساس می کند که معماری نیز باید از درون خود دیکانستراکت شود ویگلی به کار برد شکل « دیکانستراکشن بدگمان است معماران ویگلی به فرمهای خالص جنش مدرن را آغاز می کنند.

  تمرینهای ویگلی دردل خود این فرمها ، خارج از همین ساختارهایی که ازآن ترکیب شده اند صورت پذیرفته است . نکتۀ اصلی این است که فرمها از درون آشفته اند واین آشفتگی ها دردل ساختار داخلی یعنی ساخت واقعی جای دارند ویگلی می گویند مثل اینکه انگل خاصی فرم را آلوده ساخته وان رااز درون تحریف کرده است  ویگلی شکلی از دیکانستراکتیوسیم را که درآن معماری از تأثیر ونفوذ هرنوع زبان فلسفه ای آزاد باشد جستو جو می کند اما  او دیکانستراکتیوسیم او  دریچه های سد را می گشاید چون اگر کنتراکتیو سیم جریانی نفوذ است ، همان طوریکه کاملاً واضح است اندیشۀ شید بادت بونو تاوت در طرح پادیون برای « شیشه صنعتی » در نمایشگاه کلن بکار گرفت که می بایست بهشت را روی زمین داشته باشیم ودیگر نیازی نخواهد بود که به بهشت درآلمان خیره شویم.
   آنچه در این پروژه خواهید دید:

  • معماری دیکانستراکشن
  • فلسفه معماری دیکانستراکشن
  • تعریف معماری دیکانستراکشن
  • مفهوم معماری دیکانستراکشن
  • ساختارگرایی
  • و نظرات و ایده های معماران دیکانستراکشن

  این فایل پاورپوینت دارای ۵۴ اسلاید میباشد.